Skip to main content

Kunskapen om våld i nära relationer måste höjas

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2014 13:21 CET

Varje dag söker sig tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Men många saknar det stöd från samhället som de har rätt till. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Brottsofferjouren lyfta behovet av höjd kompetens hos dem som i sitt yrke möter våldsutsatta personer.

– Kompetens är ett viktigt verktyg i arbetet mot våld. Att lära sig om våld i nära relationer borde vara en obligatorisk del utbildningen för exempelvis alla blivande socionomer, jurister, läkare och övrig sjukvårds- och omsorgspersonal, säger Brottsofferjourens generalsekreterare Eva Larsson.

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars publicerar Brottsofferjouren nu rapporten Statistik 2013 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott. Rapporten visar att behovet av Brottsofferjourens ideella medmänskliga stöd är stort. Under 2013 sökte 44 775 personer stöd hos landets 93 brottsofferjourer. 61 procent av de stödsökande under året var kvinnor och en stor del av dem hade utsatts för våld, sexualbrott och andra integritetskränkande brott.

För första gången kan Brottsofferjouren också redovisa heltäckande uppgifter om hur många av de stödsökande som utsatts för brott i en nära relation. Under 2013 sökte i genomsnitt närmare tio kvinnor och knappt två män om dagen stöd hos Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Med nära relation avses oftast en parrelation (avslutad eller pågående) men det kan också röra sig om en släktrelation exempelvis mellan barn och förälder. Det vanligaste brottet som de stödsökande drabbats av var misshandel.

Den 8 mars 2014 uppmärksammar Brottsofferjouren Internationella kvinnodagen tillsammans med UN Women och Åttondemarsnätverket genom ett heldagsevenemang på Fryshuset i Stockholm. UN Women Sveriges ordförande Margareta Winberg kommer att inviga dagen tillsammans med Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm. Läs mer om alla seminarier, workshops, uppträdanden och andra aktiviteter som kommer äga rum under dagen på www.8mars.se.

– Samverkan är viktigt för att vi ska kunna stärka stödet till brottsutsatta och inte minst till dem som utsätts för våld i en nära relation. Ju fler organisationer som får möjlighet att stärka sitt stöd till våldsutsatta personer desto fler kan också få hjälp, säger Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren arbetar sedan många år tillbaka för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat eller upplevt våld. Med hjälp av medel från Socialstyrelsen ger Brottsofferjouren bland annat stöd till lokala brottsofferjourer i deras kvinnofridsarbete och anordnar samverkanskonferenser för polis, socialtjänst och brottsofferjourer.

För mer information kontakta:
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01  eller eva.larsson@boj.se
Heléne Carlsson, kvinnofridsansvarig, 08-550 486 06 eller helene.carlsson@boj.se

Läs och ladda ned Brottsofferjourens rapport Statistik 2013 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott.pdf.>>

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.