Skip to main content

Samverkan för bättre stöd till våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 11:07 CET

Varje dag möter brottsofferjourerna våldsutsatta kvinnor. En viktig faktor för att de ska få det nödvändiga stöd de har rätt till är samverkan. Fredagen 25 november, som passande nog är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, anordnar Brottsofferjourernas Riksförbund en konferens i Jönköping där brottsofferjourer, polis och socialtjänst möts.

Under 2010 gav landets 100 brottsofferjourer stöd till drygt 33 500 personer varav 20 300 var brottsdrabbade kvinnor. Av dem hade ungefär tre fjärdedelar utsatts för integritetskränkande brott som ofredande, olaga hot och våldtäkt. Drygt 5 300 kvinnor hade utsatts för misshandel och ungefär 980 för grov kvinnofridskränkning.

Många brottsofferjourer arbetar för att stärka sitt stöd till våldsutsatta kvinnor, däribland Brottsofferjouren i Jönköping som bland annat driver stödgrupper för kvinnor som utsatts för våld. Sedan flera år tillbaka driver Brottsofferjourernas Riksförbund också ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att utveckla kvinnofridsarbetet inom BOJ. För att våldsutsatta kvinnor och barn ska få bästa möjliga hjälp krävs samverkan mellan tre viktiga parter, BOJ, polis och socialtjänst. Därför planerar BOJ nu flera samverkanskonferenser på olika platser i landet inom projektet.

På konferensen i Jönköping fredagen den 25 november möts brottsofferjourer, polis och socialtjänst från Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län. Föreläsare är Sven-Erik Alhem, Brottsofferjourernas Riksförbund förbundsordförande, Sara Bäckström, Linnamottagningen i Stockholm, Camilla Küster, Rädda Barnen och Henrik Belfrage, professor i Kriminologi, Mittuniversitetet. 

Journalister är varmt välkomna att delta under dagen eller delar av dagen. Det går självklart också bra att boka in intervjuer med föreläsare eller med Brottsofferjouren i Jönköping som är på plats.

Tid: Fredag den 25 november klockan 9.30 – 16.00
Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

För mer information kontakta

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, 073-973 86 00 eller 070-857 76 00

Heléne Carlsson, projektledare Kvinnofrid inom BOJ, 073-973 86 10