Skip to main content

Sent svar från justitieministern utan besked

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 16:17 CEST

Den 4 september fick Brottsofferjouren Sverige till slut svar av justitieminister Beatrice Ask på den skrivelse som skickades till regeringskansliet redan i juli. Tyvärr finns inget svar på den direkta fråga som ställdes. 

Frågan löd: Vad anser du som ansvarig politiker i regeringen om möjligheten att kunna ge ett bibehållet fullgott stöd till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga i samband med så väsentligt mycket lägre bidrag?

Det justitieministern skriver i sitt svar är i stort sett endast upprepning av det som stod i Brottsofferjourens skrivelse.

– Innehållet i brevet har inte gett oss svar på vår väsentliga fråga. Istället har vi bara fått upplysning om något som vi redan visste, säger förbundsordföranden Sven-Erik Alhem.

Den situation Brottsofferjouren befinner sig i är akut. All energi går åt att lösa de problem som uppstått till följd av väsentligt försämrade förutsättningar.

– Konsekvensen blir att vi nödgas riva ner delar av den verksamhet vi under lång tid har byggt upp, säger Sven-Erik Alhem. 

Läs justitieministerns svar här
Läs Brottsofferjourens skrivelse här


För mer information kontakta:

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se

Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Monica Ekström, vice förbundsordförande: 070-319 42 15 eller monica.ekstrom@boj.se


Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.