Skip to main content

Sviker regeringen ett brottsofferstöd som är riktat till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 09:18 CEST

Brottsofferjouren Sverige har fått ett chockartat besked om väsentligt minskat verksamhetsbidrag för år 2015. Medlen har minskat från 7 miljoner kr för 2014 till 6,3 miljoner kr, således en minskning med hela 10 procent. Brottsofferjouren i Sverige består av nationell, regional och lokal verksamhet. För möjligheten att ge ett fullgott och likvärdigt stöd till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga är alla verksamhetsdelar nödvändiga.

– Konsekvensen blir att Brottsofferjouren Sverige nödgas försämra möjligheterna att ge ett fullgott brottsofferstöd, konstaterar generalsekreteraren Eva Larsson.

Inte minst mot bakgrund av innehållet i det betydelsefulla EU-direktivet 2012/29/EU om miniminormer för brottsoffers rättigheter och stöd, enligt vilket medlemsstaterna har en skyldighet att säkerställa stödverksamheter för brottsoffer (artikel 8) är nedskärningen anmärkningsvärd.

– Än mer anmärkningsvärt och svårförståeligt är att ansvariga politiker inom regeringskansliet inte ens besvarat brev och påminnelse från Brottsofferjouren Sverige där vi ställt en rak fråga säger förbundsordföranden Sven-Erik Alhem. Frågan löd: Vad anser du som ansvarig politiker inom regeringskansliet om möjligheten att kunna ge ett bibehållet fullgott stöd till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga med så väsentligt mycket lägre bidrag?

– Vi håller fortfarande dörren öppen för svar, tillägger vice förbundsordföranden Monica Ekström.


För mer information kontakta:

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se

Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Monica Ekström, vice förbundsordförande: 070-319 42 15


Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.