Skip to main content

Konkurrens om Brottsofferfondens medel

Nyhet   •   Dec 17, 2013 15:38 CET

Det råder konkurrens om Brottsofferfondens medel. I år har konkurrensen varit särskilt stor, då fondens intäkter har minskat. Minskningen beror sannolikt till stor del på konjunkturläget. En betydande del av fondens medel är också mer eller mindre uppbundna att fördelas i form av verksamhetsstöd till Brottsofferjourernas Riksförbund och till de lokala brottsofferjourerna. Kostnaderna för samordningen av vittnesstödsverksamheten har också ökat betydligt.

- Det är mycket glädjande att det kommer in så många ansökningar till Brottsofferfonden. Det visar att intresset för brottsofferfrågor är stort och att det finns en önskan att utveckla brottsofferarbetet. I belysning av det är det särskilt bekymmersamt att fondens intäkter har minskat, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Det behövs mer kunskap om brottsoffer, om t.ex. samhällets möte med dem, om olika behandlingsformer och om hur lagstiftning påverkar utvecklingen. Kunskap är väsentligt för allt utvecklingsarbete. Därför är det betydelsefullt att det finns ett stort intresse från forskare att genomföra nya forskningsprojekt. I år har fler forskare än tidigare ansökt om medel för olika typer av forskningsprojekt.

Vid det senaste utdelningstillfället har färre projekt än vanligt kunnat beviljas medel. Vid fördelningen har projekt direkt riktade till brottsoffer prioriterats liksom grundutbildning för ideellt verksamma.

Rådet för Brottsofferfonden har i december tagit beslut om fördelning av medel från fonden. Av 208 ansökningar från bl.a. brottsofferjourer, kvinnojourer, stödföreningar för sexuellt utnyttjade och andra verksamheter samt från forskare har 70 ansökningar beviljats totalt ca 16 miljoner kr. Dessutom har 3,7 miljoner kr beviljats i verksamhetsstöd och vittnesstödsbidrag till lokala brottsofferjourer.

Brottsofferfondens utdelning december 2013

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera