Skip to main content

Brottsofferfonden ökar stödet till ideellt brottsofferarbete

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:22 CET

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar nu drygt 26 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och till forskning. Brottsofferjouren Sverige och landets lokala brottsofferjourer får kraftigt ökade bidrag för år 2016.

– Det är angeläget att det finns stöd till brottsoffer i hela landet och de ideella organisationerna spelar en väldigt viktig roll i det arbetet, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Regeringen beslutade i november att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel under hela 2015 ska gå till organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet. Rådet för Brottsofferfonden har därför, vid årets andra och sista utdelning, beslutat att för 2016 öka stödet för Brottsofferjouren Sverige och för lokala brottsofferjourer. Riksorganisationen får en ökning med 3 miljoner kronor upp till totalt 10 miljoner kronor och lokala brottsofferjourer får ett verksamhetsstöd på totalt 3,5 miljoner kronor. Utöver det får ett flertal ideella organisationer finansiering från fonden för olika brottsofferinriktade projekt.

Rådet för Brottsofferfonden ger också ett tillfälligt ökat stöd till de föreningar som bedriver vittnesstödsverksamhet i landet.
– Många av de som kommer till en domstol vill ha information, stöd och hjälp. Med trygga förhörspersoner ökar möjligheterna att utreda och genomföra en rättssäker prövning av ett brott, säger Annika Öster.

Brottsofferfonden finansierar även tio forskningsprojekt. Åtta projekt får finansiering för sitt andra eller tredje och sista år. Två projekt är helt nya och handlar om könsstympning av flickor och kvinnor som migrerat till Sverige och om våld mellan ungdomar i nära relationer.

Projekt som beviljats medel hösten 2015

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum

www.brottsoffermyndigheten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.