Skip to main content

Högre brottsskadeersättning till Peter Mangs offer

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 14:54 CET

Brottsoffermyndigheten har beslutat att de personer som utsatts för mordförsök utan att drabbas av allvarliga fysiska skador ska ersättas med 100 000 kr i kränkningsersättning. Det är en höjning från 75 000 kr som tidigare var praxis vid denna typ av brott.

Brottsoffermyndigheten har avgjort ärenden där personer som utsatts för beskjutning i Malmö har ansökt om brottsskadeersättning. Vid mordförsök där brottsoffret inte skadats eller skadats lindrigt har praxis tidigare varit 75 000 kr i kränkningsersättning. De brottsdrabbade personerna hade därför tilldömts 75 000 kr för kränkning av domstolen. 

Nämnden för brottsskadeersättning beslutade att höja ersättningen till 100 000 kr, vilket innebär en höjning av ersättningen med 25 000 kr. Beslutet innebär att brottsoffer som utsatts för liknande brott i framtiden kommer att få högre brottsskadeersättning.  

- Mordförsök är ett av de allvarligaste brotten och ska självklart leda till en hög kränkningsersättning. Eftersom myndigheten tidigare har tagit initiativ till att höja ersättningen vid andra brott behövde nivån höjas, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Ersättningsnivåerna bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Domstolarna tar vid sin bedömning ofta hänsyn till Brottsoffermyndighetens praxis när de
bestämmer skadestånd. Det är alltså en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten att utveckla praxis på området.

- Att Brottsoffermyndigheten kan göra självständiga bedömningar av brottsskadeersättning är mycket viktigt för att myndigheten ska kunna påverka utvecklingen. Vi hoppas att domstolarna ska ansluta sig till de nya nivåerna. Det skulle innebära att brottsoffer får högre ersättning, säger Annika Öster.

Den som utsatts för brott kan få ersättning på tre olika sätt: skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning från det egna försäkringsbolaget och brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning kan bara betalas ut om brottsoffret inte fått full ersättning genom skadestånd eller försäkring. Det är delvis olika regler som gäller för ersättningstyperna men i vissa avseenden är reglerna desamma för domstolarnas och Brottsoffermyndighetens bedömning av ersättning.

Frågor
Annika Öster                                                    Ulf Hjerppe
Generaldirektör                                                Informationschef
E-post: aos@brom.se                                      E-post: uhj@brom.se  
Mobil
: 070-677 63 14                                       Mobil:070-619 57 54

 

Myndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera