Skip to main content

Så kan det digitala bemötandet av brottsutsatta förbättras

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 13:46 CEST

Det finns stora möjligheter för rättsväsendet och Kronofogden att ge brottsoffer ett bättre digitalt bemötande. Brottsoffermyndigheten föreslår i en ny rapport att myndigheterna bör utveckla sin kommunikation genom e-tjänster, digital post och webbgemensam information.

– Brottsoffer vill ha möjlighet att kommunicera digitalt med myndigheter som ett komplement till ett personligt bemötande. Det kan till exempel handla om att få en snabb återkoppling på vad som händer i ett ärende, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Den som blir utsatt för brott hamnar i en svår och ovan situation där många myndigheter är inblandade. Brottsoffermyndigheten fick våren 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsutsattas behov av stöd och ge förslag på hur de kan få ett bättre digitalt bemötande.

I sin redovisning presenterar Brottsoffermyndigheten bland annat följande förslag på hur det digitala bemötandet av brottsutsatta kan förbättras:

  • Rättsväsendets myndigheter samt Kronofogden bör ansluta till och börja sända digital post via tjänsten Mina meddelanden. Myndigheterna bör snarast få i uppdrag av regeringen att analysera och identifiera vilka handlingar som kan skickas till brottsutsatta via tjänsten.
  • Rättsväsendets myndigheter samt Kronofogden bör få i uppdrag av regeringen att utveckla e-tjänster som möjliggör för brottsutsatta att skicka in ansökningar, uppgifter och kompletteringar i sina ärenden.
  • Brottsoffermyndigheten bör få i uppdrag av regeringen att ta fram myndighetsgemensam webbinformation riktad till brottsutsatta. Arbetet bör genomföras i samråd med berörda myndigheter och relevanta organisationer i det civila samhället. Informationen ska vara möjlig att behovsanpassa samt vara en del av Brottsoffermyndighetens ordinarie webbplats.

Förslagen i rapporten bedöms kunna finansieras inom respektive myndighetens egna anslag förutom framtagandet av en webbplats med myndighetsgemensam och behovsanpassad information för brottsutsatta.

Läs rapporten ” Förslag om bättre digitalt bemötande av brottsutsatta”.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, handläggare, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

  • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy