Skip to main content

Två kvinnor får statlig ersättning för spridning av filmer på porrsajter

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 14:42 CET

För första gången ger Brottsoffermyndigheten statlig brottsskadeersättning till två kvinnor som utsatts för spridning av privata filmer på porrsajter. Det blir möjligt eftersom Högsta domstolen i en uppmärksammad dom konstaterat att en sådan handling inte bara är en allvarlig ärekränkning utan också en kränkning av privatlivet.

Det går inte att få brottsskadeersättning för ärekränkning enligt brottsskadelagen. Däremot ger brottsskadelagen möjlighet för Brottsoffermyndigheten att ge statlig ersättning om någon blivit utsatt för en allvarlig kränkning av sin person, frihet eller frid genom brott.
– Högsta domstolen har gjort bedömningen att spridningen av filmen även kränkt den drabbade kvinnans privatliv och därmed hennes frid. Därför har Brottsoffermyndigheten kunnat ge ersättning till de drabbade kvinnorna, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Nämnden för brottsskadeersättning vid Brottsoffermyndigheten har fattat beslut om ersättning i två likartade ärenden som handlar om spridning av filmer och bilder med sexuellt innehåll på internet. I det ena ärendet blev en 17-åring kvinna filmad i smyg när hon och hennes pojkvän hade sex. Pojkvännen lade sedan ut filmen på två porrsajter. I det andra ärendet har en 22-årig kvinnas före detta pojkvän spridit bilder och en film som hon skickat till honom på två porrsajter. Gärningspersonerna fälldes för grovt förtal.

Den 17-åriga kvinnan får 35 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning och den 22-åriga kvinnan 20 000 kronor. Att 17-åringen får en högre ersättning beror bland annat på att hon var omyndig och att hon dessutom blivit filmad i smyg. Båda nivåerna är dock lägre än de skadestånd på 70 000 kronor vardera som domstolarna beslutat om.
– Brottsoffermyndigheten kan inte ersätta den del som rör kvinnornas anseende och ära. Men Högsta domstolen har i det prövade fallet slagit fast att brottet även inneburit en kränkning av kvinnans privatliv och nämnden har därför prövat hur stor ersättning som den fridskränkningen motiverar i respektive fall, säger Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.
De två drabbade kvinnorna kan naturligtvis även kräva in de belopp gällande anseende och ära som enligt nämnden kvarstår av de utdömda skadestånden från gärningspersonerna.

Regeringen har tillsatt en utredning som utifrån teknikutvecklingen ska se över det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen, som ska slutredovisas den 31 januari 2016, ska också ta ställning till om mer kvalificerade ärekränkningsbrott bör kunna ge rätt till brottsskadeersättning.
– I avvaktan på eventuell ny lagstiftning kommer Brottsoffermyndigheten i vissa fall att kunna lämna ersättning för den här typen av integritetskränkningar. I första hand gäller det fall som de nu aktuella där det också framgår klart av utredningen att brottet har utgjort en allvarlig kränkning av privatlivet, säger Peter Jonsson.

Vid nämndens sammanträde fattades också beslut om nivån för brottsskadeersättning till en 13-årig tjej som blivit utsatt för smygfotografering på sin skola. En klasskamrat tog i smyg bilder och filmer på henne när hon duschade och visade dem sedan för flera personer. Hon får 10 000 kronor i brottsskadeersättning för den kränkning som brottet – kränkande fotografering – inneburit.

För mer information, kontakta gärna:
Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se
Mobiltelefon: 070-677 01 99


Mer om brottsskadeersättning
Den som utsatts för brott kan få ersättning på tre olika sätt: skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning från det egna försäkringsbolaget och brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning kan bara betalas ut om brottsoffret inte fått full ersättning genom skadestånd eller försäkring. Reglerna för de olika typerna av ersättning skiljer sig delvis åt, därför kan de utbetalda beloppen variera beroende på vem som har lämnat ersättning.

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum

www.brottsoffermyndigheten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.