Skip to main content

Unikt beslut om Dalarömorden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 12:01 CET

Nämnden för brottsskadeersättning vid Brottsoffermyndigheten har fattat ett unikt beslut om ersättning kopplat till de mord som ägde rum på Dalarö hösten 2013. En 40-årig man mördade då två av sina barn. Omständigheterna var speciella och barnens mor får nu 100 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten.

– Det här är ett fruktansvärt brott där det är tydligt att mannen mördat barnen för att hämnas på barnens mamma, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

När en nära anhörig dödats genom brott kan de efterlevande få ersättning för den psykiska personskada brottet vanligtvis innebär, men inte för kränkning. Eftersom omständigheterna vid Dalarömorden var så speciella har nämnden beslutat att barnens mor även ska få ersättning för den kränkning som brottet inneburit. Normalt sett ges kränkningsersättning bara till en person som blivit direkt utsatt för ett brott som medfört en allvarlig kränkning, alltså inte till nära anhöriga vid mord. I det nu aktuella fallet fanns dock särskilda omständigheter.

– I just det här ärendet visar utredningen tydligt att själva syftet med morden var att tillfoga modern allvarligt psykiskt lidande. Nämnden fann därför att brotten också kan anses innefatta en synnerligen allvarlig misshandel riktad mot henne, vilket ger henne rätt till kränkningsersättning, säger Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Nämnden för brottsskadeersättning har därför beslutat att modern ska få 100 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se
Mobiltelefon: 070-677 63 14

Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se
Mobiltelefon: 070-677 01 99

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum

www.brottsoffermyndigheten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy