Skip to main content

Machokulturen inom byggbranschen måste utrotas

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 21:31 CEST

Byggchefsbarometern 2013 visar att en majoritet av de som svarat anser att arbetsmiljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft arbetsklimat. Varannan anser att kvinnor och män behandlas olika genom att kvinnor inte ges samma karriärmöjligheter, men också genom att kvinnor inte får samma arbetsuppgifter som männen. Varannan kvinna anser att det finns en inställning inom branschen att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen.
En annan konsekvens som framträder i undersökningen är att det fortfarande finns fördomar kring homosexuella. Närmare varannan person svarar att det finns negativa attityder och fördomar mot homosexualitet i branschen. Främst verkar de här fördomarna finnas i produktionen, men närmare en tredjedel säger att attityden också finns hos ledningen och på kontoren.
Något som bekräftas när svaren från chefer och äldre män analyseras. Men bland dessa målas även en delvis annan bild upp. Man anser att problemen möjligen har funnits tidigare, men att de inte längre existerar.

Byggchefsbarometern visar att många års ansträngningar från organisationer och företag inte räckt till. Machokulturen sitter fortfarande i väggarna. Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier är eniga i att den kulturen måste utrotas.
Länk:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1783763-machokulturen-inom-byggbranschen-maste-utrotas

Fakta:
Byggchefsbarometern 2013, en undersökning bland 1 415 respondenter i fastighets- och byggbranschen. Respondenterna inkluderar individer inom produktion, arbetsledare nära produktion eller med annan chefsbefattning.
För vidare information kontakta:

Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna
070-534 95 38

Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier
0767-878704


Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar.
http://byggcheferna.se/

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3200 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar och villkor för byggföretagen och dess anställda. Förbundets prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar.
http://byggcheferna.se/

Bifogade filer

PDF-dokument