Skip to main content

ByggDialog Akademin erbjuds för studenter och praktikanter

Nyhet   •   Nov 15, 2016 15:10 CET

Anders Koppfeldt och Emilia Eriksson är studenter som har deltagit i ByggDialog Akademin

ByggDialog Akademin är vårt interna utbildningsprogram som ger både våra tjänstemän och yrkesarbetare möjlighet till kompetensutveckling och att skräddarsy sin karriärväg i företaget. Vi erbjuder även våra studenter och praktikanter att delta i Akademin, som omfattar en mängd kurser inom flera olika områden.

För ByggDialog är det viktigt att få våra medarbetare att växa och att erbjuda individanpassad kompetensutveckling. Genom ByggDialog Akademin har man som anställd på ByggDialog möjlighet att själv skräddarsy sin utbildning utifrån sina egna mål. Akademin består av ett 25-tal utbildningsmoduler inom olika ämnesområden, som ligger löpande över året. Kurser som erbjuds är bland annat tid- och kostnadsstyrning, projekteringsledning, konstruktionsteknik, produktionsteknik, partnering och ledarskap. För att få en djupare kunskap om byggbranschen erbjuder vi även våra studenter och praktikanter att gå de olika modulerna i Akademin.

Emilia Eriksson studerar vid Uppsala Universitet och gör sitt praktikår hos oss. Anders Koppfeldt läser sista året vid Chalmers och jobbar under tiden deltid på ByggDialog. Båda har gått vår kurs i Produktionsteknik.

Vad tycker ni som studenter om att få möjlighet att gå ByggDialog Akademin?

– Det känns jättekul att få möjlighet till en sån här utbildning i jobbet och under, i mitt fall, praktikåret. Det var mycket som jag fick se och lära mig under dessa två dagar som inte har nämnts under åren på universitetet. Det är mycket runtomkring produktionen som man måste ta hänsyn till och tänka på för att allt i projektet ska klaffa. Det har man som student inte koll på från skolbänken, säger Emilia.

Anders Koppfeldt håller med.

– Jag tycker att ByggDialog Akademin är ett jättebra tillfälle för kunskapsåterföring från erfarna kollegor och samarbetspartners. Ur ett studentperspektiv så är det också en bra brygga mellan teori och verklighet, med mycket spännande reflektioner från de som varit med i branschen länge, säger han.


”Det var mycket som jag fick se och lära mig under dessa två dagar som inte har nämnts under åren på universitetet.”

Under utbildningstillfällena samlas tjänstemän och yrkesarbetare från olika delar av landet. Både Emilia och Anders är överens om att Akademin är ett bra tillfälle att möta kollegor från andra projekt och dela erfarenheter.

– Det ger oerhört mycket av att få träffa kollegor från andra projekt och ta del av deras erfarenheter om problem som kan uppstå och hur man lättast löser detta för att få bibehålla ett flyt i produktionen, säger Emilia.

– Akademin ett bra forum för dialog om specifika saker som man löst olika i projekt, för att tillsammans kunna utvärdera och nyttja varandras olika erfarenheter. Dessutom är det ett bra sätt att lyfta blicken från ens eget aktuella projekt för att se, reflektera och diskutera specifika delar av byggprocessen i ett större perspektiv, säger Anders.

”Det ger mig en snabbare spetskompetens om olika områden som jag kommer behöva veta och känna till i framtiden.”

Några av kursdeltagarna under utbildningen i produktionsteknik.

Vad tyckte ni om just kursen i Produktionsteknik?

– Bra fokus på hur man kombinerar produktionsplanering med tekniska val och hur man kan optimera tid i projekt. Vi diskuterade mycket kring hur man kan förtillverka diverse konstruktioner i perioder med mindre arbetsbelastning för att jämna ut timkurvan och hantera korta byggtider, säger Anders.

– Jag har fått en tydligare förståelse om hur alla produktionsmoment behöver planeras in från ett projekts start till slut och hur jag hela tiden ska kunna ligga steget före, säger Emilia. Jag måste nämna att jag under mina sex månader på ByggDialog har lärt mig mycket, och att dessutom få ta del av företagets internutbildning gör mig mycket glad. Det ger mig en snabbare spetskompetens om olika områden som jag kommer behöva veta och känna till i framtiden.

Bosse Rom, projektchef, föreläser om produktionsteknik

För mer information om ByggDialog Akademin och karriärmöjligheter hos oss, kontakta vår personalchef Lena-Kajsa Höglind, lena-kajsa.hoglind@byggdialog.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.