Skip to main content

Taggar

ByggDialog tar hem stort projekt i Göteborgs stad

ByggDialog tar hem stort projekt i Göteborgs stad

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:30 CEST

ByggDialog har fått uppdraget att som totalentreprenör i ett strategiskt part-neringsamarbete bygga två större skolor, med optioner för ytterligare två i västra Göteborg. Totalt kommer projektet generera skolor för upp till 2500 elever.

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 07:39 CET

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där ByggDialog blivit anlitad som totalentreprenör. Under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer projektet att vara i tvåmiljardersklassen.

ByggDialog i nytt samarbete med Västerporten Fastigheter AB

ByggDialog i nytt samarbete med Västerporten Fastigheter AB

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:05 CEST

ByggDialog har ingått ett samarbete med Västerporten Fastigheter i Örebro AB. Tillsammans genomför vi projektet Kvarteret Neutronen som omfattar nybyggnation av verksamhetslokaler till ÖBOs fastighetsservice. I projektet ingår att uppföra fem byggnader för verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, garage m.m. med en total yta på 6 200 m2. Projektet planeras vara klart i december 2019.

ByggDialog teckar avtal med SundaHus för ett proaktivt miljöarbete

ByggDialog teckar avtal med SundaHus för ett proaktivt miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 07:00 CET

ByggDialog tecknat avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna, samt tagit fram en egen kollektion för ytskikt. Det är ett proaktivt steg inför kommande lagstiftning som höjer ambitionsnivån för företagets miljöarbete rejält.

ByggDialog bygger Valmets största anläggning i Sverige

ByggDialog bygger Valmets största anläggning i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 09:24 CET

Valmet AB har gett ByggDialog uppdraget Office Consolidation i Karlstad, som omfattar ny- och ombyggnation av kontors- och lagerlokaler. Anläggningen i Karlstad blir Valmets största utanför Finland och kommer rymma 700 anställda. Projektet är en totalentreprenad i partneringsamverkan med en total yta på ca 5 000 kvm.

CAMPUS vid Universitetssjukhuset i Örebro nytt projekt för ByggDialog

CAMPUS vid Universitetssjukhuset i Örebro nytt projekt för ByggDialog

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 13:20 CET

Region Örebro har tilldelat ByggDialog uppdraget CAMPUS USÖ som omfattar om- och tillbyggnad av Örebro Universitets undervisningslokaler på Universitetssjukhuset i Örebro. Projektets budget är 90 mkr och beräknas vara klart 4:e kvartalet 2018.

Toppmodern barn- och kvinnoklinik i Skövde klar

Toppmodern barn- och kvinnoklinik i Skövde klar

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 16:16 CET

Barn- och kvinnokliniken i Skövde är ett ny- och ombyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus med syfte att ge förlossnings- och barnsjukvården vid sjukhuset moderna och ändamålsenliga lokaler. I slutet av oktober invigdes den nya färgglada kliniken.

Strategisk partnering med Ale kommun

Strategisk partnering med Ale kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 15:55 CEST

ByggDialog har av Ale kommun blivit tilldelade ett nytt projekt för förskolor och skolor inom Ale kommun. Projektet är en totalentreprenad i strategisk partneringsamverkan som löper under fem år. I ett första skede omfattar uppdraget en ny förskola i Nol, med åtta avdelningar i två plan. Därefter option på upp till ytterligare åtta skolor och förskolor i kommunen.

Satsning på hjärt- och lungräddning

Satsning på hjärt- och lungräddning

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 10:26 CEST

Människors liv och säkerhet står alltid i centrum för oss på ByggDialog. Förutom att kontinuerligt arbeta för en säker arbetsplats vill vi också ha beredskap för att kunna rädda liv vid eventuella hjärtstopp, på våra byggarbetsplatser. Därför genomför vi under 2016 utbildning i hjärt- och lungräddning för alla våra medarbetare i ByggDialog.

ByggDialog får uppdrag i innovationsprojekt

ByggDialog får uppdrag i innovationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2016 10:30 CEST

ByggDialog AB har av Akademiska Hus utsetts till samverkanspartner för den andra etappen av Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Samarbetet avser inledningsvis planering men också en intention att genomföra färdigprojektering och byggnation.

Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli i Skövde

Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli i Skövde

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 16:02 CEST

ByggDialog har blivit tilldelade projektet Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Den nya byggnaden uppförs i tre plan med en yta på 7 980 m2. Det blir ett komplett specialistcentrum, där Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras..