Skip to main content

ByggDialog bygger Valmets största anläggning i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 09:24 CET

Valmet AB har gett ByggDialog uppdraget Office Consolidation i Karlstad, som omfattar ny- och ombyggnation av kontors- och lagerlokaler. Anläggningen i Karlstad blir Valmets största utanför Finland.

Valmet har idag verksamhet och kontorslokaler på två platser i Karlstad. Nu samlar man hela verksamheten på Valmets redan befintliga fastighet på industriområdet Lamberget i Karlstad. Den nya anläggningen kommer rymma över 700 anställda och blir den största i världen utanför Finland, där huvudkontoret ligger.

I uppdraget ingår ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor, tillbyggnad av industribyggnad samt ny entrébyggnad. Utöver detta innefattas också mindre ombyggnader av lagerhall, rivningsarbeten samt en ny logistik- och trafiklösning. Total yta är ca 5000 m2. Byggproduktionen startar i mars 2017 och byggnaden beräknas stå klar under andra kvartalet 2018.

Office Consolidation är en totalentreprenad i partneringsamverkan, där särskild vikt kommer att läggas på att säkerställa befintlig verksamhet under hela projekttiden.

Kontakt:
Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog
010-459 88 01

ByggDialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi bygger främst skolor, sjukhus och industrier men även andra offentliga byggnader, lokaler för handel samt bostäder. Vi har bred byggkompetens och är en samarbetspartner under både produktutvecklingsskedet och genomförandeskedet. Våra kunder är främst kommuner och landsting, men vi arbetar även med privata byggherrar.

www.byggdialog.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy