Skip to main content

Toppmodern barn- och kvinnoklinik i Skövde klar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 16:16 CET

Utsmyckad fasad och terrasser med utsikt både uppe och nere.

Barn- och kvinnokliniken i Skövde är ett ny- och ombyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus med syfte att ge förlossnings- och barnsjukvården vid sjukhuset moderna och ändamålsenliga lokaler. I slutet av oktober invigdes den nya färgglada kliniken.

Lokalerna har anpassats till modern hälso- och sjukvård där vårdmiljö, arbetsmiljö och patientsäkerhet står i fokus, liksom möjligheter för familjen att vara tillsammans under vårdtiden. Projektet har omfattat ett helt nytt hus samt ombyggnation av den befintliga byggnaden. Lokalerna inrymmer BB, förlossning och neontalvård samt Barn- och ungdomsmedicin med både slutenvård, lekterapi och mottagningar för barn mellan 0-18 år. Lokalerna är anpassade utifrån patientprocessen vilket möjliggör samordning av personalresurser och minskar onödiga transporter.

” Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Det är en nöjd verksamhet som flyttar in i en bra slutprodukt”

Projektet har genomförts som en generalentreprenad i partneringsamverkan mellan ByggDialog, Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter. Projektet startade 2014 och har genomförts i etapper.

– Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Rutiner och metoder för informationsutbyte mellan entreprenaden och verksamheten har varit enormt uppskattat, säger Joakim Staaf, projektledare på Västfastigheter (bilden). Partnering som arbetssätt med öppenheten och flexibiliteten avseende ekonomi, tider, problemlösning med mera är vi mycket tillfreds med. Det är en nöjd verksamhet som flyttar in i en bra slutprodukt.

Förutom toppmodern medicinsk utrustning har lokalerna också flera konstnärliga utsmyckningar, lekfulla detaljer och glada färger för att kunnat uppfylla barnens önskemål om hur de vill att det ska se ut på ett sjukhus.

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Undersökningsrum med toppmodern utrustning

Projektet har i också haft ett stort fokus på energieffektiva byggåtgärder med bland annat solceller på taket och ett energieffektivt klimatskal.

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Konstnärligt utformad ventilationstrumma med vattenfall och uppsamling av regnvatten

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Utsmyckade och färgglada lokaler

Lokalerna har överlämnats till beställare och verksamhet men för att maximalt tillgodose verksamhetens behov görs finjusteringar av vårdmiljön, något som en bra kostnadsstyrning och god partneringanda skapat utrymme för.

– I och med den månatliga ekonomiska avstämningen och samarbetet mellan entreprenörerna finns nu möjligheten att ha hantverkare på plats under en period som hjälper verksamheten den första tiden med små justeringar som upptäcks efter inflytt, något som är mycket uppskattat, säger Joakim Staaf.

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Lekfulla utemiljöer för barnen

Projektet har omfattat totalt 12 400 m2 och haft en budget på 256 mkr. Det är den största byggnation som gjorts vid Skaraborgs sjukhus sedan det byggdes för drygt 40 år sedan.

Är du nyfiken på hur sjukhuset har vuxit fram kan du se två år i bilder här:

skaraborgssjukhus.vzaar.me

skaraborgssjukhus.vzaar.me

Mer information om projektet hittar du här.

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Bekväma patientrum

BK Skövde Skaraborgs sjukhus Västfastigheter partnering

Den nya entrén

ByggDialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi bygger främst skolor, sjukhus och industrier men även andra offentliga byggnader, lokaler för handel samt bostäder. Vi har bred byggkompetens och är en samarbetspartner under både produktutvecklingsskedet och genomförandeskedet. Våra kunder är främst kommuner och landsting, men vi arbetar även med privata byggherrar.

www.byggdialog.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy