Skip to main content

Byggandet i de Nordiska storstäderna 2016

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 16:29 CEST

Total kostnad av påbörjade bygg- och anläggningsprojekt 2016 i respektive storstadsområde samt antal innevånare

Byggandet i de Nordiska storstäderna 2016

I storstadsregionerna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors startade bygg- och anläggningsprojekt till en total kostnad av € 28,44 Miljarder. Det är € 4,4 Miljarder mer än under 2015.

Den största ökningen står Stockholmsområdet för där många bostadsprojekt och vissa tunga anläggningsprojekt drar upp det hela. Osloområdet är det enda som backar jämfört med föregående år, men där startade under 2015 många kostnadstunga anläggningsprojekt samt det stora projektet gällande nya nationalmuseum i Oslo. Inom Köpenhamnsområdet är läget ganska likt 2015, men byggandet i Danmark har hämtat sig bra sedan 2012 då den totala kostnaden var mindre än hälften jämfört med 2016 (€ 2 Miljarder). Inom Helsingforsområdet har det ökat rätt mycket jämfört med 2015, där är det ett antal tunnelbaneprojekt samt ett antal andra tunga investeringar som står för ökningen.

Antalet påbörjade bostäder i storstäderna 

Tillsammans i de fyra storstadsområdena påbörjades 83 629st bostäder. Stockholmsområdet står för merparten med 40 423st, näst på tur kommer Helsinforsområdet med 23 105st, sedan kommer Oslo med 13 243st. Sist kommer Köpenhamnsområdet med 6 858st påbörjade bostäder.

Fördelningen av byggandet

Om vi tittar på samtliga storstadsområden och fördelningen mellan olika typer av byggnationer så står bostäder för 39% av den totala kostnaden, anläggning står för 34%, kommersiella lokaler står för 13%, offentliga lokaler står för 12% och industri står för 2%.

Stockholmsområdet

Fördelningen inom Stockholmsområdet är rätt lik de andra storstadsområdena. Bostäder och anläggning står för de tunga posterna, men kommersiella lokaler sticker också ut i jämförelse med de andra. I Stockholmsområdet byggs mest kommersiella lokaler sett till den totala kostnaden.

Segment € Miljarder % Andel
Bostäder 4,87 40%
Industrier 0,20 2%
Kommersiella lokaler 1,49 12%
Offentliga lokaler 0,97 8%
Anläggning 4,53 38%
12,06


Helsingforsområdet

Helsingforsområdet skiljer sig lite från de andra genom att ha relativt mycket inom offentliga lokaler, sett till den inbördes fördelningen. Anläggning är också lite tyngre än bostäder. 

Segment € Miljarder % Andel
Bostäder 2,43 36%
Industrier 0,11 2%
Kommersiella lokaler 0,63 9%
Offentliga lokaler 0,92 14%
Anläggning 2,63 39%
6,72


Osloområdet

Även i Osloområdet är bostäder det tyngsta segmentet. Anläggning är i inbördes jämförelse ett rätt litet segment där kommersiella lokaler står för nästan lika mycket. Även inom offentliga lokaler påbörjades rätt mycket.

Segment € Miljarder % Andel
Bostäder 1,87 36%
Industrier 0,14 3%
Kommersiella lokaler 1,14 22%
Offentliga lokaler 0,83 16%
Anläggning 1,28 24%
5,26


Köpenhamnsområdet

Inom Köpenhamnsområdet står bostäder nästan för hälften av de totala investeringarna. Även om antalet påbörjade bostäder är lågt i jämförelse med de andra storstadsområdena. Anläggning är även här en tung post.

Segment € Miljarder % Andel
Bostäder 1,96 45%
Industrier 0,11 2%
Kommersiella lokaler 0,53 12%
Offentliga lokaler 0,58 13%
Anläggning 1,22 28%
4,40


Totalt i alla storstadsområden

Om vi klumpar ihop alla storstadsområden och tittar på det i en helhet så står bostäder för 42%, anläggning för 36%, kommersiella lokaler för 14%, offentliga lokaler för 12% och industri står för 2% av de totala investeringarna.

Segment € Miljarder % Andel
Bostäder 11,131 39%
Industrier 0,560 2%
Kommersiella lokaler 3,785 13%
Offentliga lokaler 3,296 12%
Anläggning 9,668 34%
28,44


Källa

Byggfaktas databas

Byggfakta

  • Vi vet var när och hur det ska byggas
  • Vi vet vilka som är inkopplade i respektive byggprojekt
  • Vi vet när anbuden ska vara inlämnade och vem som sköter upphandlingarna
  • Vi vet vilka material och produkter som ska köpas in

Vi hjälper er att:

  • Hitta nya projekt, jobb och kunder
  • Sälja mer produkter
  • Marknadsföra er i rätt tid till rätt person
  • Ta fram bra beslutsunderlag

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.