Skip to main content

Hur viktig är en fors?

Nyhet   •   Mar 10, 2020 14:16 CET

Forsrännan som den ser ut idag.

Forsen i Forsåker är som namnet vittnar om en central del av den plats där en ny stadsdel ska växa fram. Genom att lyfta fram vattnet i hela området kommer forsen bli den kanske tydligaste karaktärsbäraren och utgöra en stor del av platsens identitet. Vi förklarar tankarna bakom hur forsen kan bli mer tillgänglig och vad som egentligen definierar platsidentitet i Forsåker.

Vad innebär ordet platsidentitet? Kortfattat är det människors attityd och känslor till en specifik plats. Ju starkare band vi har till en viss plats desto mer kan vi komma att identifiera oss med den. Dessa band eller uppfattningar om man så vill, är flerdimensionella och formas genom våra sociala relationer, känslor och värderingar.

Historisk karaktär

Kraften i Mölndalsåns fors är själva anledningen till att Mölndal från början bebyggdes. Här växte bostäder och verksamheter fram på tidigt 1400-tal och genom åren har vattnets framfart varit energin och utgångspunkten för många olika företag i området. Än idag är Kvarnbyn ett levande område med forsen dånandes mot de gamla tegelbyggnaderna som en naturkraft att betrakta och fascineras av. När vattnet fortsätter sin väg genom Forsåker-området övergår det starka fallet till ett mer varierat flöde, såväl naturligt och kraftfullt som lugnt och tryggt slingrande. Det som inte förändras är forsens betydelse för området.

Varför är platsidentitet viktigt i Forsåker?

Forsen är en otrolig tillgång som tillsammans med områdets gamla, gedigna industribyggnaderna stärker den historiskt rotade platsidentiteten i Forsåker. Tydliga karaktärsbärare som definierat platsen under århundraden och som i framtiden kommer utgöra grundpelarna för det ny sammanhang som ska ta form.

Kom närmre och känn på vattnet

En stor del av vattnets sträckning genom Forsåker byggdes ner i kulvertar under tiden då pappersbruket utvecklades och var verksamt här. När vi återigen ska väcka liv i platsen och omvandla den till en ny stadsdel är forsen det första vi bygger om. Den ska lyftas upp och bli tillgänglig igen.

Vattnet ska vandra längs med Forsåkers Industrikärna ner för trappningar som förstärker den fallande rörelsen i ett kontrollerat tempo. Vidare in i området övergår den senare till sin naturliga framfart. Vid vattentorget (se bild) breddas kanalen och skapar en fin inramning som välkomnar till att doppa fötterna i vattnet. I det som ska bli en tät stadsmiljö kommer forsen vara en av de tydliga identitetsbärarna, lugnet som du promenerar längs med eller bara sitter och njuter av på en parkbänk, gräsplätt eller servering intill. I planeringen av den nya utformningen av forsen i Forsåker har tillgängligheten alltid stått i fokus, att kunna ta människor nära vattnet trots att man befinner sig mitt i en livlig stadsdel. Med utgångspunkt i relationen mellan människan och platsen blir forsen det emotionella elementet som stärker övriga upplevelser runt omkring.

Platsens identitet kan dock inte bestämmas eller fastställas vid ett ritbord. Det är du och alla vi andra som kommer vilja vara på platsen som tillskriver den mening genom våra upplevelser och känslor. Forsens mening är med andra ord inte statisk utan ändras över tid i relation till miljömässiga, sociala, kulturella aspekter. Genom att återigen möjliggöra att människor kan hämta energi från forsen börjar ett nytt kapitel skrivas i Forsåker. Av alla som vill vara här. Av oss tillsammans.