Skip to main content

Bjarne Fjellanger ny VD för MölnDala

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:54 CEST

Bjarne Fjellanger utsedd till ny VD för MölnDala Fastighets AB som leder byggkonsortiet Forsåker. Foto: Emmy Jonsson.

Från den 1 oktober är Bjarne Fjellanger ny VD för MölnDala Fastighets AB som leder byggkonsortiet Forsåker.

– Forsåker har alla förutsättningar att bli ett av Sveriges mest spännande mötesplatser, både för boende och när det gäller att skapa attraktiva arbetsplatser, konstaterar Bjarne Fjellanger.

Bjarne är född i Norge men har sedan examen från Göteborgs Tekniska Institut (GTI) på 80-talet varit Göteborg och Västsverige trogen. Att han träffade sin blivande fru Lena under studietiden var naturligtvis en tungt vägande skäl för att emigrera till broderlandet.

Direkt efter GTI väntade jobb inom fastighetsbranschen. Bjarne trivdes direkt och har sedan dess uteslutande arbetet inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst har han varit med och drivit stora projekt i samband med etablering av nya köpcentrum, exempelvis Allum i Partille.

– Jag har haft fokus på att utveckla nya mötesplatser och det är onekligen vad Forsåker har förutsättningar att bli, en mötesplats med kulturella inslag och där vi tar vara på och utvecklar delar av områdets bruks- och industrihistoria.

Etableringen av Forsåker är ett de större byggprojekt i Västsverige de närmaste 10-15 åren. På en yta av 24 hektar ska det byggas upp mot 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser.

Vad blir din huvuduppgift fram till att spaden sätts i marken 2018?

– För mig blir det viktigt att ha ett helikopterperspektiv, se till att vi har rätt resurser internt och att vi förflyttar oss framåt i en ganska komplicerad byggprocess. Det blir också avgörande att ta vara på den kompetens som finns bland våra medlemmar i konsortiet och skapa en förståelse för varandras intressen.

– Nyckelbegreppen för att lyckas är en gemensam målbild och att vi är prestigelösa under genomförandet. Då kommer det här att bli riktigt bra.

Hur ser du på utmaningen att leda ett konsortie med kommersiella byggföretag med kommunala MölnDala Fastighets AB som huvudman?

– Det är naturligtvis en spännande utmaning och där det handlar om att skapa förståelse för varandras intressen. Vi har ett konsortie med sex duktiga bostadsbyggare och det är den kompetensen vi som kommunalt bolag vill dra nytta av. Samtidigt måste konsortiemedlemmarna inse att en kommunal huvudman har ett ansvar och en beslutsordning som är viktig att följa.

– Min erfarenhet från andra konsortier är att det går att skapa en förståelse för varandras affärer, intressen och olika roller.

Vilken roll kan Forsåker spela för att påverka bilden av Mölndals kommun?

– Mölndal är lite av en doldis i Västsverige och egentligen alldeles för blyga. Trots ett bra företagsklimat, hög utbildningsnivå och bra skatteintäkter är man för många runt om i landet och i Göteborgsregionen främst en förstad som klyvs av E6:an.

– Jag är övertygad om att vi har alla förutsättningar att förändra den bilden. Bland annat genom att knyta samman Mölndals innerstad med Forsåker och Kvarnbyn. Att Mölndal blir attraktiv för ännu fler boende och företag som vill uppleva ett bra företagsklimat och exempelvis slippa trängselskatt.


Namn: Bjarne Fjellanger

Karriär: Uteslutande inom bygg och fastighet. KF Fastigheter, Steen & Ström, Veidekke

Utbildning: Byggnadsingenjör från GTI, Göteborgs Tekniska Institut

Familj: Gift med Lena och två vuxna barn

Bor: Villa i Stenungsund

Fritidsintressen: Älskar att renovera och få användning av min snickarutbildning. Följer också fotbollslaget Liverpool och har ett stort vinintresse. Sitter i styrelsen för Stenungsunds vinsällskap.


Fakta Forsåker

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige de närmaste 10-15 åren.

På ett område mellan Mölndalsbro och Kvarnbyn som är 24 hektar stort kommer närmare 300 lägenheter att bygga och tusentalet arbetsplatser.

I byggkonsortiet ingår bolagen Aspelin och Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

Byggbolagen har fått tilldelade byggoptioner på 20 000 – 35 000 kvm var. MölnDala har option på ytterligare 40 000 kvm för att kunna bjuda in mindre byggbolag och lokala entreprenörer.

Byggstarten för bostäder är planerad till 2018.

Forsåkerområdet ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker blir stadsdelen som kännetecknas av en modern och hållbar blandstadskaraktär och bidra till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 arbetsplatser och tusentalet arbetsplatser. Bolaget MölnDala Fastighets AB leder planering, utveckling och exploatering av Forsåker. MölnDala är helägt av Mölndals Stad. Läs mer på molndala.com och forsåker.se.