Skip to main content

Forsåker kan bli självförsörjande på el

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 15:39 CET

Mölndalsån kommer ha en central roll när den nya stadsdelen Forsåker börjar ta form. Inte bara för rekreation utan även som en energikälla för ca 3 000 bostäder.

– Vi tror det är fullt möjligt att vi på sikt kan förse samtliga lägenheter med hushållsel alstrat från Mölndalsån och Kvarnfallet, säger Johan Lejonthun, projektledare på MölnDala Fastighets AB och det kommunala bolag som leder konsortiet Forsåker.

Mölndalsån har varit en kraftkälla och pulsåder för den industriella utvecklingen av Göteborgsområdet sedan mitten av 1800-talet. Nu vill konsortiet Forsåker och MölnDala göra det möjligt att ta vara på den energi som vattenfallet i Kvarnbyn kan alstra. Med en sträckning av 800 meter och en fallhöjd på 38 meter finns de rätta förutsättningarna på plats.

– Vi planerar för att bygga om och rusta upp det gamla kraftverket och installera nya turbinaggregat. Vi behöver även bygga om och frilägga årännan för att säkra den delen. Risken för översvämning i Forsåker kan vi därmed förhindra. Samtidigt pågår det andra processer i kommunen för att komma till rätta med översvämningar på andra sträckor av Mölndalsån, förklarar Johan Lejonthun.

För att förverkliga planerna har MölnDala tillsammans med Mölndals stad och Trollängen Bostad AB förberett en första ansökan till Miljödomstolen genom att annonsera samrådshandlingar. Allmänheten kan lämna synpunkter skriftligen fram till den 3 februari.

– Vi är helt övertygade om att detta är ett initiativ som blir oerhört betydelsefullt för hela den framväxande stadsdelen. På sikt hoppas vi kunna förse samtliga 3 000 lägenheter med närproducerad förnyelsebar hushållsel.Vi har nu verkligen möjligheten att ta vara på naturens resurser och det kommer sätta en speciell karaktär på Forsåker. Vi ser också utvecklingen av Mölndalsån som ett spännande utflyktsmål. Både för gestaltningen inne i Forsåker men också för det dramatiska och kraftfulla skådespel som vattenfallet utgör, säger Johan Lejonthun.

Dagens intag av vatten i det nuvarande kraftverket sker i höjd med Forsebron och har en fallhöjd på 14 meter. Planen är att flytta upp intaget till nedanför Mölndals Museum vilket skulle ge en fallhöjd på 38 meter och tredubbla energiutvinningen så att den räcker till samtliga hushåll i Forsåker.

En exakt tidplan är ännu inte spikad men efter beslut i Miljödomstolen kan arbetet påbörjas.

Nuvarande åränna behöver byggas om och då leds vattnet förbi under den perioden. Det tar upp till ett år att renovera och bygga om det existerande kraftverket som uppfördes under 1940-talet. Byte av turbiner, installation av fingrind och flyktväg för fisken ingår också i arbetet. Troligtvis kan upprustningen påbörjas under sommaren 2018.


Fakta om Mölndalsån och Kvarnbyfallet*

Mölndalsån har en sträckning på 40 km. Från ett sjösystem i Härryda kommun till utmynning i Göta Älv. Forsarna i Kvarnbyn har historiskt spelat en viktig roll för den industriella utvecklingen i både Mölndal och Göteborg. Mängder av energi har alstrats i olika kvarnar och kraftverk och lagt grunden för både textil- och pappersindustrier. Vid slutet av 1600-talet fanns det minst 35 anläggningar med mjölkvarnar, sågkvarnar, klädesstampar och pappersbruk. Senare under industrialismens expansion tillkom sockerbruk, spinnerier, väverier och oljekvarnar. Området förknippas idag främst med papperstillverkning. Det första pappersbruket etablerades redan 1653. Papperstillverkningen hade som mest tusen personer sysselsatta och det bodde totalt 2 500 människor i området. Papperstillverkningen lades ner 2006. Det nuvarande vattenkraftverket byggdes 1896 och var i bruk fram till 1988.

* Källa: Historik och vandringskarta Mölndals Kvarnby, publicerad av Mölndals Stadsmuseum.

Forsåkerområdet ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker blir en modern och hållbar stadsdel som bidrar till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter i olika upplåtelseformer, handel och närservice och mer än tusentalet arbetsplatser. Utvecklingen av Forsåker leds av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB tillsammans med ett konsortium bestående av Aspelin Ramm Fastigheter, ByggVesta, Peab, Trollängen Bostad, Veidekke, Wallenstam. Läs mer på www.forsåker.se.