Skip to main content

Grönt ljus för Forsåkers detaljplan

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 09:17 CEST

Kommunstyrelsen i Mölndal tog i onsdags kväll det formella beslutet att påbörja arbetet med en första detaljplan för Forsåkerområdet. Formellt samråd kring detaljplanen kommer hållas i början av nästa år.

– Fram till dess startar Mölndala ett dialogarbete som vi gett namnet Feedback Forsåker. Feedback Forsåker handlar om att skapa goda förutsättningar för att samla in friska idéer som ska hjälpa oss att utveckla en stadsdel i linje med vår vision. Under våren anordnar vi Forsåkerträffar och öppet hus där man har möjlighet att se modeller över området, träffa oss som jobbar med projektet och dela sina tankar om den framtida stadsdelen, kommenterar Anders Ohlsson, VD för det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB.

Utvecklingen av den nya stadsdelen Forsåker fortsätter som planerat. Planprogrammet godkändes den 24 februari i år och i onsdags klubbade kommunstyrelsen igenom beslutet om att påbörja arbetet med detaljplan. Mot bakgrund av projektets storlek och komplexitet utförs arbetet med detaljplaner i två etapper. Den första detaljplanen kommer att omfatta Kvarnbygatan, Mölndalsån och industrikärnan. Om det visar sig lämpligt kan även den inledande detaljplanen delas i ett senare skede.

– Den andra mindre etappen omfattar området utmed järnvägen och kan sättas igång först när Trafikverket är klar med sin spårstudie. Arbetet med detaljplaner är den formella delen och blir bindande när det gäller utformningen av det framtida Forsåker. Men en nästan lika angelägen process är dialogarbetet Feedback Forsåker som vi nu har startat. Det är inte en formell process men kommer att användas som inspiration för utvecklingen av Forsåker, säger Anders Ohlsson.

Redan i början av maj anordnas en Forsåkerträff, öppet hus och en rundvandring i området. Exakta datum och tider för evenemangen finns på hemsidan forskåker.se.

– Av erfarenhet vet vi att det dyker upp en mängd frågor och funderingar i samband med omfattande byggprojekt. Med Feedback Forsåker hoppas vi kunna besvara de flesta frågor men också passa på att samla in bra idéer till hur vi kan utveckla den nya stadsdelen på bästa sätt.

– Vi har redan märkt att nyfikenheten är stor över vad det framtida Forsåker kan komma att erbjuda. Intresset finns både bland de som söker en bostad men även bland människor som arbetar med kultur i olika former och inte minst bland näringslivet, konstaterar Anders Ohlsson.

När Forsåker står klart kommer området innehålla ca 3 000 bostäder och flera tusen arbetsplatser. Det kommer även finnas skolor, handel, kultur och all den service som vi förväntar oss i en modern stadsdel. 

Forsåker ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker ska bli stadsdelen som kännetecknas av modern och hållbar blandstadskaraktär och bidrar till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Bolaget Mölndala Fastighets AB leder planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Mölndala är helägt av Mölndals Stad. Läs mer på www.forsåker.se och www.molndala.com.