Gå direkt till innehåll
Grönt ljus för ombyggnation av Mölndalsån i Forsåker

Pressmeddelande -

Grönt ljus för ombyggnation av Mölndalsån i Forsåker

Förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker har nu godkänts av Mark- och miljödomstolen. Ett positivt beslut för hela området som bland annat kommer innebära goda förutsättningar för att tillgodose natur- och djurliv.

När huvudförhandlingar påbörjades i Kommunfullmäktigesalen i Mölndals stadshus i slutet av februari talade man om hur en ombyggnation av Mölndalsån i Forsåker kan skapa goda förutsättningar för det planerade området.
Under 8 veckors tid har Mark- och miljödomstolen överlagt ärendet och slutligen lämnat sitt godkännande.

Vad innebär detta?

Att lyfta fram Mölndalsån i Forsåker kommer vara en nyckelfaktor för områdets framtida karaktär med bl.a. ett vattentorg som nav för restaurang- och kulturverksamhet. Ombyggnationen inkluderar dessutom ett antal förbättringsåtgärder vid de delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde för laxen. Åtgärderna förväntas även innebära förbättring för ålyngelvandring upp mot sjöarna ovan Kvarnbyforsen.

Med tanke på planerad sanering av befintliga markområden samt beslut om att bevara den rådande industrikaraktären kopplat till forsen, anser Mark- och miljödomstolen att ett övergripande samhällsintresse tillgodoses. I miljödomen uppges följande summering, ”Domstolen anser sammantaget att det föreligger ett sådant samhällsintresse av större vikt som medför att de ansökta åtgärderna bör vidtas.”

Beslutet från Mark- och miljödomstolen ger goda förutsättningar för hela Forsåker-projektets planering och ett bra utgångsläge inför kommande redovisning av den första detaljplanen som går upp för granskning till hösten.

-Att Mölndalsåns vatten lyfts fram i stadsdelen är positivt för hela Forsåker och för alla som kommer bo och arbeta där. En viktig pusselbit i Forsåker har nu fallit på plats, säger Johan Lejonthun, projektutvecklare på Mölndala Fastighets AB och ansvarig för ombyggnationen av ån.

Vad händer nu?

Förutsatt att förslaget går igenom den tre veckor långa överklagandeperioden utan invändningar vinner domen laga kraft. Därefter påbörjas projektering av ombyggnationen kring ån som kommer behöva utföras i olika etapper.

Planerad byggstart för projektet är satt till år 2020.

Ämnen

Taggar


Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Byggstart planeras till 2018. Läs mer på www.forsaker.se.

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB 0736-73 59 08
Annelie Bjerkne-Gerdin

Annelie Bjerkne-Gerdin

Presskontakt Projektutecklare MölnDala Fastighets AB 0707-25 81 68
Jenny Tonning

Jenny Tonning

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0704-67 77 40
Johan Lejonthun

Johan Lejonthun

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0768-522 420

Relaterade nyheter