Skip to main content

Ny tf VD utsedd för Mölndala Fastighets AB

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 17:27 CEST

Karin Sundh är utsedd till ny tillförordnad VD för Mölndala Fastighets AB (MFAB) från och med den 18 maj. Hon ersätter tidigare VD Anders Ohlsson. Rekrytering av ny VD pågår.

Det är MFAB som leder planering, utveckling och exploatering av den helt nya stadsdelen Forsåker i centrala Mölndal.

– Detta omfattande byggprojekt går nu in i en helt ny fas och kräver en annorlunda typ av ledarskap än vad bolaget tidigare haft. Vi har nu startat rekryteringen och räknar med att ha ny VD på plats efter sommaren, kommenterar Patrik Karlsson, ordförande för MFAB styrelse.

Under Anders Ohlsson tid har själva platsvarumärket Forsåker etablerats tillsammans med ett konsortium bestående av sex byggföretag. De närmaste åren handlar främst om att säkerställa framtagandet av detaljplaner samt säkerställa utredningar och miljödomar. Nästa steg är markförsäljning till byggföretagen och byggnation av den nya stadsdelen. Sammanlagt kommer Forsåker bestå av ca 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser.

Forsåker ska omvandlas från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Forsåker ska bli stadsdelen som kännetecknas av modern och hållbar blandstadskaraktär och bidrar till den dynamiska utvecklingen av centrala Mölndal. Forsåkerområdet omfattar 24 ha och kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Bolaget Mölndala Fastighets AB leder planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Mölndala är helägt av Mölndals Stad. Läs mer på www.forsåker.se och www.molndala.com.