Media no image

Erikssons Plåt i Avesta expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:18 CET

Erikssons Plåt & Kopparslageri AB i Avesta bedriver verksamhet i främst Dalarna, Uppsala och Stockholmsområdet. Verksamheten som bedrivits i närmare 40 år är till stor del inriktad på projekt som kräver särskild kompetens och stort hantverkskunnande. Ett aktuellt projekt i Uppsala, Kv Fjärilen med nyproduktion av bostäder, har tillsammans med Belatchew Arkitekter varit nominerat till Stålbyggnadspriset 2017.

SEHED Byggmästargruppen med de större dotterbolagen Byggtec Gävleborg, Byggmästargruppen Stockholm och SEHED Fasad har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED Byggmästargruppen har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

Erikssons Plåt i Avesta med en årsomsättning av närmare 40 MSEK och ca 30 anställda har beslutat sig för att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen. Ledningen kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget.

SEHED Byggmästargruppen har en omsättning på drygt en miljard, god lönsamhet, och sysselsätter ca 300 medarbetare. Koncernen får nu kontor i Avesta, Bollnäs, Gävle, Uppsala, Stockholm och Norrköping.

Byggverksamheten omfattar både ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter samt Nyproduktion. Vi har en erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Samgåendet förstärker företagsgruppen genom bl.a.:

 • Ökad marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,
 • Större kapacitet att åta sig och genomföra mer komplicerade projekt där kunnandet inom plåtområdet är av vikt såväl inom Fasad- och Takentreprenader som inom området Nyproduktion,
 • Ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
 • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.
 • Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från dotterbolagen
 • Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silverberg
 • Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho
 • SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson
 • Eriksson Plåt & Kopparslageri AB med VD Robert Eriksson
 • För eventuella frågor, kontakta: Robert Eriksson, Erikssons Plåtslageri i Avesta på tel 073-505 26 93, Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED Byggmästargruppen på tel 08-712 00 30.

  Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har gedigen erfarenhet av bygg och historiskt har företaget arbetat kring nyckelorden samverkan, ärlighet, kommunikation och kostnadsmedvetenhet. Bolagets huvudinriktning är ombyggnationer av bostäder och kommersiella lokaler och fastigheter. Bolaget har tre affärsområden; Ombyggnad, Stambyten och Byggservice.

  Läs vidare »
  Nirgh2nu8iza0b7lb83r

  Byggmästargruppen har fått förtroendet att av Brf Räven i Solna att renovera deras 120 lägenheter

  Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 06:39 CET

  Projektet är upphandlat i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad där Byggmästargruppen fick förtroendet bland annat för att företaget har lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner inom stambyten.

  Media no image

  Byggtec Gävleborg AB expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen AB

  Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 14:16 CET

  Byggtec Gävleborg AB expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen AB

  Byggtec Gävleborg AB startade 2006 och bedriver verksamhet i Gävleborgs Län och Norduppland. SEHED Byggmästargruppen AB har sin huvudsakliga verksamhet i Storstockholm men har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED Byggmästargruppen har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

  Byggtec har beslutat att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen. Byggtec´s nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget.

  Den gemensamma verksamheten får en omsättning på över en miljard, med god lönsamhet, och kommer att sysselsätta ca 300 medarbetare. Koncernen bedöms bli ett av de 25 största byggbolagen i Sverige och får nu kontor i Bollnäs, Gävle, Uppsala, Stockholm och Norrköping.

  Koncernens byggnadsverksamhet omfattar nyproduktion och ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter. Koncernen kommer att omfatta en erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

  Samgåendet ger en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  Väsentligt större marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,

  Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt eftersom kompetens och erfarenhet kompletterar varandra bl.a genom Byggtec´s kompetens inom området för nyproduktion,

  Kraftfull ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,

  Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

  Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från de tre dotterbolagen

  Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silverberg

  Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho

  SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson

  Transaktionen är föremål för sedvanlig prövning av Konkurrensverket.

  För eventuella frågor, kontakta:

  Jan-Erik Silverberg, Byggtec Gävleborg på tel 026-51 04 00,

  Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED Byggmästargruppen på tel 08-712 00 30.

  Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har gedigen erfarenhet av bygg och historiskt har företaget arbetat kring nyckelorden samverkan, ärlighet, kommunikation och kostnadsmedvetenhet. Bolagets huvudinriktning är ombyggnationer av bostäder och kommersiella lokaler och fastigheter. Bolaget har tre affärsområden; Ombyggnad, Stambyten och Byggservice.

  Läs vidare »
  Z8rce4wlv7xf8d9bvggl

  Byggmästargruppen Stockholm BMG AB och Värmdö Bostäder i nytt samarbete för att skapa goda boendemiljöer

  Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 06:58 CEST

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Värmdö Bostäder AB att utföra stambyte och ombyggnad i 19 fastigheter med 203 lägenheter i Gamla Hästhagen i Gustavsberg.

  Hx0absjnjvim1rucon11

  Ytterligare framgångar för Byggmästargruppen.

  Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 12:57 CET

  Byggmästargruppen har fått förtroendet att totalrenovera Kv. Kasernen 1 i Stockholm till Svenska Bostäder

  Hu9z6o4hlktv6hvbj3k0

  Byggmästargruppen bygger åt Svenska kyrkan

  Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 13:21 CET

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Svenska kyrkan och Skarpnäcks församling att utföra ombyggnadsarbeten i Markuskyrkan samt i tillhörande kanslibyggnad.

  Hdvmcvhwsudoog5byfel

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Henriksdalshöjden att bygga tre stycken nya tvättstugor samt konvertera fastighetens befintliga förråd och tvättstuga till nio stycken nya lägenheter.

  Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 18:01 CET

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Henriksdalshöjden att bygga tre stycken nya tvättstugor samt konvertera fastighetens befintliga förråd och tvättstuga till nio stycken nya lägenheter.

  Zt1vk8q3sbaibqbvossq

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Arken i Hägersten att utföra stambyte i deras 60 lägenheter

  Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 13:49 CET

  Projektet är upphandlat i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad där Byggmästargruppen fick förtroendet bland annat för att företaget har lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner inom stambyten.

  Vplp20yhhoa1mbts5izf

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Takten i Sollentuna att utföra stambyte i deras 234 lägenheter

  Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 21:40 CEST

  Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Takten i Sollentuna att utföra stambyte i deras 234 lägenheter

  Hrksmo71dbgmarm85gil

  Byggmästargruppen har fått förtroendet att utföra en ombyggnad av köpcentrum på 7000 kvm i Kungens Kurva

  Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 08:20 CEST

  Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra ombyggnad av köpcentrum i Kungens Kurva. Beställaren är BTI Vinkeln AB.

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
  • bitilan.danhwiyxlpo@wobyggmabfstzgdtojygarnlgruphnpen.se
  • 070-340 37 70

  Om Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

  Byggmästargruppen - mästare på att bygga!

  Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen koncernen. Bolaget har en gedigen erfarenhet inom bygg sedan 30-talet. Byggmästargruppen omsätter drygt 400 miljoner och har ca 70 medarbetare.

  Adress

  • Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
  • Arenavägen 41, våning 11 Stockholm-Globen
  • 121 28 Stockholm Globen
  • Sverige