Skip to main content

ByggVesta blir ankarbyggherre i Fokus Skärholmen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 08:50 CET

Den 10 november beslutade exploateringsnämnden att utnämna ByggVesta till ankarbyggherre inom det stora stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. ByggVesta kommer driva arbetet med tyngdpunkt på livet i staden, medborgarinflytande och långsiktighet.

ByggVesta blir ankarbyggherre för delprojektet Vårbergsvägen som totalt ska rymma cirka 1000 bostäder. Beslutet ger dessutom ByggVesta en byggrätt på 150 lägenheter. Fokus Skärholmen är ett pilotprojekt i Stockholms stad för att ta fram större generella detaljplaner och öka takten i bostadsbyggandet.

– Vi är stolta att få göra en pionjärinsats i denna nya form, säger Catherina Fored, chef för stadsutveckling och markförsörjning på ByggVesta. Staden öppnar nu upp för oss byggherrar att på allvar och i dialog med varandra, staden och brukarna bli stadsbyggare. Vi är glada över att staden har identifierat vår kompetens att leda ett sådant arbete.

Sedan miljonprogrammets slut har det nästan inte byggts några bostäder i Skärholmen. Nu ska cirka 4000 nya bostäder byggas inom en tioårsperiod, och en viktig målsättning är att utveckla området med fokus på social hållbarhet. Livet i staden, medborgarinflytande och långsiktighet är de dimensioner som ByggVesta kommer att koncentrera sig på.

– Att få arbeta med helheten och skapa kvalitéer mellan husen är särskilt viktigt för oss som bygger hyresrätter och därför blir verksamma länge i området, avslutar Catherina Fored.

ByggVesta inleder arbetet omedelbart genom att formera en projektgrupp i samverkan med staden och övriga intressenter.


För mer information:

Catherina Fored
Chef Stadsutveckling/Markförsörjning, ByggVesta Development AB
0702-87 71 73
catherina.fored@byggvesta.se

Om ByggVesta

ByggVesta bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i.

Om Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är ett pilotprojekt i Stockholms stads uppdrag att utveckla en metod för att ta fram större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

I ett första skede sker markanvisning till så kallade ankarbyggherrar. En ankarbyggherre kliver in i projekten i ett tidigt skede för att hjälpa staden med att ta fram samrådsmaterial. Ankarbyggherren ska bidra med byggherreperspektivet och säkerställa planernas genomförbarhet i fokusområdena. I fyra andra områden inom Skärholmen utses Byggnadsfirman Erik Wallin, HSB Bostad, Primula Byggnads och SKB till ankarbyggherrar.

ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och förvaltar det vi bygger upp. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som alltid driver utvecklingen framåt. Sedan början av 2000-talet utvecklar vi gröna bostadsfastigheter för vår egen förvaltning och har nu cirka 1900 lägenheter och studentlägenheter på attraktiva adresser i svenska storstäder. Idag har vi en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.