Skip to main content

Stora Property-priset 2010

Nyhet   •   Sep 28, 2010 08:35 CEST

Fredrik Ström, förvaltar på Brostaden är nominerad till Stora Property-priset 2010. Priset delas ut av ISS Facility Services till de tre mest innovativa studentuppsatserna under året inom området fastighets­förvaltning. Priset delas ut på Business Arena den 29 september. Syftet med priset är att stimulera ett brett nytänkande men även konkreta förslag till insatser som stimulerar produktivitetshöjningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning.

Fredrik har tillsammans med Erik Lagerström skrivit uppsatsen ”Miljöklassning av lokaler – Systemet ’Miljöklassad byggnad’ anpassat för lokal”.  Det är med andra ord ett tillvägagångssätt för att mäta hur grön en lokal är. Så här säger Fredrik själv om uppsatsen:

- Miljöklassning av fastigheter är på frammarsch och har sakteligen börjat etablera sig på svenska marknaden. Vår undersökning gick ut på om en sådan klassning var genomförbar på en enskild lokal i en fastighet.  Vår slutsats var att det är utförbart med en del modifikationer på befintliga system. De olika systemen kan dessutom vara tillämpliga i olika separata situationer och komplettera varandra. Miljöklassning av lokaler skulle kunna snabba på processen för miljötänk kring fastigheter genom att involvera hyresgästerna mer i arbetet.