Skip to main content

​Centerpartiet i Stockholm driver på regeringen för dubbdäcksavgifter och miljözoner

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 13:26 CEST

Jonas Naddebo (C)

För Stockholm är det en stor utmaning att klara luftkvalitetsnormerna. Mer behöver göras för att säkra luftkvaliteten i staden på lång sikt. Det är uppenbart att Stockholm behöver fler verktyg för att för bekämpa luftföroreningarna. Utsläppen från trafiken hindrar Stockholms utveckling och stoppar byggandet av bostäder. Det anser Centerpartiet i Stockholms stad som trycker på regeringen i frågan.

Insatserna för att bekämpa luftföroreningar i Stockholm måste prioriteras högre. Stockholm behöver få fler verktyg för att minska dubbdäcksanvändningen. Ekonomiska incitament genom en lokalt beslutad dubbdäcksavgift för att minska användningen av dubbdäck är nu färdigutredd och ligger på den rödgröna regeringens bord.

- Tyvärr har vi inte sett prov på att den rödgrönrosa majoriteten varit förmögen att påverka partivännerna i regeringen när det gäller möjligheten till införandet av lokal dubbdäcksavgift och miljözoner för lätta fordon, säger Jonas Naddebo (C) tillförordnad gruppledare i stadshuset.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att och minska halterna av kvävedioxider är att utvidga möjligheten till att införa miljözoner i staden. Regeringens miljömålsberedning har föreslagit i sitt delbetänkande (SOU 2016:47) att trafikförordningen bör ändras så att kommuner ges möjlighet att införa miljözon för lätta fordon. Centerpartiet anser att detta är ett avgörande verktyg i kampen för bättre luft i Stockholms innerstad.

- Vi kan inte vänta på den obeslutsamma majoriteten i staden utan vi gör nu vårt för att trycka på i frågan genom att lämna in en motion i riksdagen, säger Jonas Naddebo (C).

- Städer med höga miljöambitioner måste ha rätten att gå före och visa vägen. Nu föreslår vi regelförändringar som ska göra det möjligt för Stockholm att komma till rätta med sina luftproblem, säger Jonas Naddebo (C).

Mer information

Här finner ni motionen som Johan Hedin, riksdagsledamot för Centerpartiet i Stockholms stad har lämnat in i riksdagen.

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas 076-1229412