Skip to main content

Hemming (C): Ekerölinjen permanentas och Riddarfjärdslinjen läggs ned

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 06:00 CEST

Sedan 2016 har försökslinjer med pendelbåtar på Stockholms inre vatten pågått, linje 89 mellan Ekerö och Klaramälarstrand (Ekerölinjen) samt linje 85 mellan Söder och Norr mälarstrand (Riddarfjärdslinjen). Den 31 augusti väntas trafiknämnden i landstinget ta beslut om att permanenta Ekerölinjen som har haft goda resenärssiffror. Försökslinjen på Riddarfjärden kommer däremot inte att förlängas efter årskiftet 2018/2019, på grund av för få resenärer och att Trafikverket lägger ned sin medfinansiering.

Försöket med Ekerölinjen permanentas

Under året har fler än 20 000 åkt med Ekerölinjen i år och resenärerna på de olika hållplatserna ökar. Därför väntas landstinget besluta att permanenta och utveckla linjen efter försökets sluttid. Ambitionen är att trafiken även ska bedrivas under sommartid och på helger, samt med en dubblerad kapacitet i rusningstid, under förutsättning att medfinansiering fortfarande ges från Trafikverket. Landstinget kommer att upphandla linjen på fem år, med option på förlängning i ytterligare två.

- Ekerölinjen har blivit väldigt populär med många och nöjda resenärer. Av dessa resenärer har undersökningar också visat att en av fyra tidigare åkte bil till jobbet eller skolan. Därför känns det som en logisk åtgärd att göra linjen permanent och ambitionen är att även ha trafik under sommartid och över helger, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Ingen förlängning på försöket med Riddarfjärdslinjen

Däremot kommer försöket med Riddarfjärdslinjen inte att förlängas efter att försöket tar slut i december 2018. Linjen har idag 8 resenärer per tur och efter 2018 kommer Trafikverket att dra in sin medfinansiering.

- Riddarfjärdslinjen fick en relativt stark start, men efter att nyhetens behag hade lagt sig så har resandet inte ökat tillräckligt mycket. Vår slutsats är att linjen i dess nuvarande form, med bryggor som ligger otillgängliga, inte har en stark samhällsnytta och vi väljer istället att satsa på linjer där det både finns potential, säger Gustav Hemming (C).

-Riddarfjärdslinjen kommer att läggas ned först efter 2018. Men från Stockholms stads sida har det gjorts för lite och för sent, vilket har försvårat möjligheterna för linjen. Det har exempelvis inte varit möjligt för oss att få tillåtelse från Stockholms stad att köra busstrafik till kajen och när nu Trafikverket drar in sin medfinansiering efter 2018 så ser vi ingen möjlighet att ensamt fortsätta finansiera en linje med 8 resenärer per tur utan attraktiva och alternativa trafikmöjligheter, säger Gustav Hemming (C).

Fortsatta pendelbåtssatsningar

- Vi satsar stort på Ekerölinjen och håller för tillfället på att undersöka var framtida linjer kan uppkomma. Pendelbåtsutbyggnaden är ett ”work in progress” där vi delvis måste pröva oss fram för att hitta de bästa linjesträckningarna. Stockholm är en stad på vatten och Centerpartiet och Alliansen kommer fortsätta att bygga ut trafiken på vattnet, säger Gustav Hemming (C).

-Utredningen har inte hunnit så långt, men den har börjat titta på en helt ny linje från Minneberg till Klara strand, nya hållplatser i Norra Djurgårdsstaden som i dag är dåligt kollektivtrafikförsörjd och kommer att få tiotusentals nya invånare de närmaste åren och Djursholmstorg, där det finns goda bytesmöjligheter. Dessa hållplatser skulle knyta ihop Danderyd, Lidingö, Norra Djurgårdsstaden, Nacka och Nybroplan, säger Gustav Hemming (C).