Skip to main content

HD meddelar dom i målet mellan Connie Dickinson och Mälardalens högskola

Evenemang

17
APR

Högsta domstolen meddelar dom i fallet med den amerikanska studenten Connie Dickinson som stämt Mälardalens högskola eftersom den sålt en undermålig matematikutbildning till henne. Connie Dickinson kräver sina studieavgifter tillbaka från högskolan och företräds av Centrum för rättvisa. HD:s avgörande kommer bli vägledande för liknande fall.