Tiptapp får rätt mot Stockholms stad – domstol upphäver förbud mot populär återvinningsapp

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 13:28 CEST

I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men idag gav mark- och miljödomstolen Tiptapp rätt och upphävde kommunens förbud.

Rätt av Partille kommun att tvinga pensionär att betala 793 961 kr för nya gator – men kommunens rättegångskostnader sågas

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 13:49 CEST

Göteborgs tingsrätt har under tisdagen (19/5) kommit fram till att det inte utgjorde en ”orimlig börda” för pensionären Bill Persson att tvingas betala 793 961 kr för nya gator som kommunen byggde när hans bostadsområde exploaterades av ett privat företag. Bill Persson kommer att överklaga domen till hovrätten.

​Fick vänta i tre år på myndighetsbeslut – nu stämmer de staten i domstol

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:15 CEST

Rauha och Rudolf Karlsson ansökte om strandskyddsdispens för att bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet. Kommunen sa ja men efter att länsstyrelsen i Stockholm bestämt sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Rauha och Rudolf staten i ett fall som kan bli vägledande för många andra.

Sveriges lantbruksuniversitet JO-anmäls för yttrandefrihetsrepressalier mot veterinärstudent

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 08:11 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anmäls idag till Justitieombudsmannen (JO) av veterinärstudenten Felicia Hogrell. Statliga myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för repressalier av SLU när hon kritiserade svensk grisslakt i Expressen. JO:s beslut kommer att bli vägledande för högskolor gällande studenters yttrandefrihet.

Högsta domstolen prövar fall om rätt till ersättning för juridiskt ombud när enskilda vinner mot staten i domstol

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 11:08 CEST

Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten eftersom Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon fick rätt i domstol vill staten inte ersätta henne för de kostnader som hon haft för att försvara sin rätt. Nu ska Högsta domstolen avgöra om hon har rätt till ersättning för sina kostnader med stöd av grundlagen, i ett fall som kommer bli vägledande.

Dom idag: Strandskyddsbeslut kränkte Ola Hjelms äganderätt

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2020 15:03 CET

​I en banbrytande dom har Stockholms tingsrätt slagit fast att ett beslut om strandskydd har kränkt den grundlagsskyddade äganderätten. Fallet stärker den enskildes fri- och rättigheter och kan få stor betydelse för hur beslut om strandskyddsdispens ska prövas i framtiden.

Doktorand vid Karolinska Institutet får stanna i Sverige efter vägledande dom – riskerade utvisning för att del av forskningen utförts i USA

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 10:21 CET

Doktoranden Muhammad Irfan vid Karolinska Institutet fick ett utvisningsbeslut av Migrationsverket för att en del av hans forskningen utförts vid ett universitet i USA. I en vägledande dom som får stor betydelse för internationellt forskningssamarbete har Migrationsöverdomstolen idag gett Muhammad Irfan rätt och upphävt Migrationsverkets utvisningsbeslut.

Kompetensutvisade ingenjören Ali Omumi stämmer staten på skadestånd för felaktig utvisning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2019 13:55 CET

Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer han nu staten i domstol för en av de mest uppmärksammade kompetensutvisningarna och begär skadestånd.

Staten döms att betala skadestånd för Kronofogdens fel – Anne-Maries lön utmättes med tvång trots att hon var skuldfri

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 14:13 CET

Kronofogden har i flera år fått allvarlig kritik för att ha slarvat med människors pengar. Anne-Marie Kagarp drabbades av flera felaktiga löneutmätningar och tvingades att leva på existensminimum. Stockholms tingsrätt har idag dömt staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp med 10 000 kronor för Kronofogdens fel. Rättsprocessen berör många enskilda och kan få betydelse för liknande fall.

Länsstyrelsen avslår Tiptapps överklagande – företaget tar Stockholms stads förbudsbeslut till domstol

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 12:48 CEST

I slutet av september 2018 beslutade Stockholms stad att förbjuda delar av den populära återvinningsappen Tiptapp. Trots att flera andra kommuner gett företaget sitt stöd har länsstyrelsen idag beslutat att förbudet ska stå fast. Länsstyrelsens beslut kommer att överklagas till mark- och miljödomstolen.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Masterexamen i konstitutionell rätt från Harvard Law School. Läste juridik på Uppsala universitet.

Bakgrund: Har läst juridik vid Uppsala universitet samt genomfört tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen.

Om Centrum för rättvisa

Vi står upp för individens fri- och rättigheter.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Läs mer om Centrum för rättvisa på www.centrumforrattvisa.se.

Adress

  • Centrum för rättvisa
  • Skeppsbron 20
  • 103 15 Stockholm
  • Sverige