Skip to main content

Debatt med JK om Blake Pettersson-domen

Nyhet   •   Jun 11, 2014 11:54 CEST

Centrum för rättvisas klient Blake Pettersson berövades sitt svenska medborgarskap under nära fem år – i strid med svensk grundlag. HD dömde i april i år ut ett skadestånd på 100 000 kr till Blake Pettersson som gottgörelse för den rättighetskränkning som han drabbats av. Clarence Crafoord, som varit ombud för Blake Pettersson tillsammans med Sebastian Scheiman, konstaterar att domen är historisk:

– Tidigare har grundlagen varit begränsad till att fungera som styrdokument för lagstiftaren. Men domen innebär att enskilda kan agera mot övertramp med grundlagen som grund. Äntligen har vi en grundlag för folket, och inte bara för politikerna!

Men under seminariet meddelade Anna Skarhed att JK kommer att tillämpa HD:s nya dom med stor försiktighet. JK menar att skadestånd bara kan komma i fråga för kränkningar av rätten till medborgaskapet, och alltså inte för andra grundlagsrättigheter. Det är en minimalistisk hållning som begränsar domens räckvidd – domen reduceras till att gälla ”medborgarskapsskadestånd” och inte skadestånd för kränkningar av grundlagens andra fri-och rättigheter.

– Domen är häpnadsväckande. Argumentet att ”om inte lagstiftaren tar sitt ansvar så får HD göra det” är inte acceptabelt. Det här är en fråga om vår demokrati, och detta medför problem.

JK Anna Skarhed meddelade att hon troligtvis kommer att neka personer som drabbats av statliga övertramp i strid med grundlagens fri- och rättigheter upprättelse genom skadestånd, om det inte gäller rätten till medborgarskap.

– Det är ett obegripligt påstående att den svenska demokratin skulle ta skada av att enskilda som drabbas av statliga övertramp och grundlagskränkningar får gottgörelse genom skadestånd. Att individens fri- och rättigheter skyddas effektivt är tvärtom en del av kärnan i en välfungerande demokrati, sa Clarence Crafoord.

Clarence Crafoord menar också att samtliga fri- och rättigheter i grundlagens rättighetskatalog måste vara skadeståndsgrundande:

– Kärnan i Blake Pettersson-domen är att skadestånd ska utgå till personer som fråntagits möjligheten att påverka, eller ta aktiv del i, den offentliga maktutövningen – Blake Pettersson fråntogs möjligheten att vara en del av den svenska demokratin eftersom han exempelvis inte fick rösta, eller utbilda sig till det statliga yrket polis. HD berör särskilt den betydelse medborgarskapet har för folkstyrelsen, men medborgarskapet är inte ensamt en garant för enskildas möjlighet att ta del av vår demokrati. Hur demokratiskt är ett land där du förvisso får rösta, men inte har någon yttrandefrihet eller demonstrationsfrihet eller mötesfrihet eller äganderätt? Medborgarskapet kan definitivt inte isoleras från de andra rättigheterna i grundlagen – för utan dessa har enskilda faktiskt inte möjlighet att ta del av demokratin på det sätt som HD kräver eller, som HD skriver, möjlighet att ”besluta eller tillämpa samhällets grundläggande formella regler”.