Skip to main content

Stockholms landsting krävs på skadestånd för balsamering av döda

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:15 CET

Stockholms läns landsting balsamerar rutinmässigt avlidna, cirka 6 000 kroppar per år. Detta utan att anhöriga tillfrågas. Balsamering innebär att man tappar kroppen på blod och fyller blodkärlen med formalin. Balsameringen görs i onödan, i övriga landet bedöms det fullt tillräckligt att förvara kroppen i kylrum.

En av dem som drabbats är Alan McCabe. Stockholms läns landsting skickade helt sonika en räkning avseende den balsamering som landstinget hade utfört på hans avlidna hustrus kropp. Fakturan var första gången som Alan överhuvudtaget hörde talas om ingreppet och skakade honom djupt.

Läs mer: Om balsamering.

Alan McCabe kräver nu med hjälp av Centrum för rättvisa skadestånd från Stockholms läns landsting. Möjligheten att balsamera kan, enligt lag, göras utan anhörigas samtycke, men ska då användas restriktivt.

- Att utföra en storskalig och rutinmässig balsamering som landstinget i Stockholm har gjort under mycket lång tid, strider mot svensk lag och kränker skyddet för privatlivet i Europakonventionen. Det bedömer Anna Rogalska Hedlund och Sebastian Scheiman, jurister vid Centrum för rättvisa.

Väljer landstinget att inte betala ut skadestånd till Alan McCabe lämnas en stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt.

Läs mer om Alan McCabes fall på Centrum för rättvisas sajt.

Presskontakt: Karin Swansson, mobil 076-307 87 48

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Bifogade filer

PDF-dokument