Skip to main content

Vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2016 14:18 CEST

Ola Hjelm köpte en fastighet för ca 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom lov att bygga ett hus på marken. När länsstyrelsen sedan upphävde strandskyddsdispensen år 2012 blev marken i praktiken värdelös. Sedan dess har Ola Hjelm fört process både i Sverige och i Europadomstolen i Strasbourg. Nu, fyra år senare, har han äntligen fått tillbaka dispensen och kan därmed bygga sitt hus.

– Det känns helt otroligt, detta var fjärde överklagandet så jag hade nästan gett upp! Jag hoppas att fler nu tar till sig att äganderätten gäller även i strandskyddsfrågor, säger Ola Hjelm.

Ola Hjelms tomt ligger 160 meter från en vassbevuxen vik. För att ta sig ner till sjön måste man först passera en fem meter bred asfaltväg som bland annat trafikeras av bussar i kollektivtrafiken. På andra sidan vägen ligger 130 meter obrukad åkermark och den sista biten ner till sjön är så tätbevuxen att det nästan är omöjligt att ta sig ner till strandlinjen. Trots detta har myndigheterna ansett att tomten inte varit tillräckligt avskild från vattnet för att dispens ska kunna beviljas. Ola Hjelm har därför nekats att bygga.

Nu har mark- och miljödomstolen ändrat sig. I sin dom gör domstolen för första gången en helhetsbedömning av Ola Hjelms situation – och kommer fram till att strandskyddsdispens ska beviljas. Domen visar på en praxisändring i frågor om strandskyddsdispens.

– Domen är rimlig och borde få genomslag hos regeltillämparna. Att som tidigare se varje omständighet för sig är oförenligt med skyddet för enskildas äganderätt. Förhoppningsvis kommer nu fler länsstyrelser och domstolar att sluta tolka strandskyddsbestämmelserna på ett onödigt byråkratiskt sätt, och i stället se till att besluten blir rimliga för enskilda, säger Clarence Crafoord, vd på Centrum för rättvisa.

Läs mer om fallet här.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram