Skip to main content

​Stefan Löfven och näringslivets toppar möts i Göteborg på fredag om hållbarhet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 07:30 CET

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET – PÅMINNELSE

Den 26 februari bjuder forskarvärlden in statsminister Stefan Löfven och andra ministrar, Martin Lundstedt och många andra toppar inom svenskt näringsliv för en storsatsning kring hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Att vara först in i det nya och hållbara välfärdssamhället ger både jobb och konkurrensfördelar.


Mötet sker i Göteborg. Värd är det nya forumet Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, som i och med detta högnivåmöte drar igång sin verksamhet.

 Uppdraget går ut på att få fart på de ”banbrytande samarbeten” som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menar är avgörande för världens chans att uppnå de 17 målen i Agenda 2030. Forskarvärlden sitter redan på lösningar för bättre hållbarhet. Nu krokar man arm med politiken, näringslivet och finansmarknaderna i Norden för att tillsammans ringa in vilka beslut som krävs och hitta sätt att hantera kostnader längs vägen framåt. Det görs genom att etablera ett forum på toppnivå, ett Solutions Iniatives Forum (SIF).– Utvecklingen har bromsats av att var och en i alldeles för hög utsträckning har tagit sin egen väg. Nu lägger vi in en ny och gemensam växel på vägen mot hållbarhet, säger Chalmers styrelseordförande Lena Treschow Torell, som också ingår i det globala ledningsrådet för Sustainable Development Solutions Network, SDSN, ett globalt nätverket av universitet lett av FN. Sverige och övriga nordiska länder ligger bra till, bäst enligt OECD:s preliminära index, och kan utifrån den positionen bidra till utvecklingen internationellt. Dessutom: att vara först in i det nya och hållbara välfärdssamhället ger både jobb och konkurrensfördelar. Media välkomnas under högnivåmötet Solutions Initiatives Forum

Plats: Gothia Towers Ballroom, Göteborg

Tid: fredag 26 februari, kl 09:00 - 17:30 (registrering från 08:00)

Program: aktuellt program (med reservation för ändringar)
Föranmälan: Inte obligatorisk, men vi kan hjälpa till med exempelvis intervjuer bättre om ni anmäler er i förväg. 
Kontakta: Bodil Tingsby, bodil.tingsby@chalmers.se, 0704-711605

Mer information och fullständig förteckning över panelen finns här:
Forskarvärlden bjuder in Löfven och näringslivets toppar till hållbarhetsmöte


Om SDSN Northern Europe

Det globala initiativet Sustainable Development Solutions Network, SDSN, lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. SDSN är ett universitetsdrivet globalt nätverk som syftar till att ta fram lösningar och överbrygga praktiska hinder för en hållbar utveckling genom samverkan med samhällets övriga sektorer. Nu drar arbetet igång i det regionala nätverket SDSN Northern Europe som samlar aktörer från politik, näringsliv och akademi i Sverige, Danmark, Norge och Island. Värd för det regionala nätverket är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som drivs gemensamt av Göteborgs universitet och Chalmers.
www.unsdsn-ne.org


Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.