Skip to main content

Vägtransporters klimateffekt hejdas

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:00 CEST

2011 var det starkaste året hittills för samarbetsorganisationen Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg. Tillsammans åstadkom aktörerna en besparing på 244 000 ton koldioxid.

Resultatet redovisas i den rapport som överlämnas till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag vid Lastbilsmässan i Jönköping.

– Det här är ett fantastiskt resultat som vi ska vara stolta över, säger Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i samarbetet Kneg. Det innebär dock inte att vi slår oss till ro, utan arbetet fortsätter med nya krafter.

Under 2011 fortsatte utsläppen av koldioxid från svenska godstransporter på väg att öka, totalt med 70 000 ton. Även om fordon blir allt mer bränslesnåla överskuggas effektiviseringarna av en allt större efterfrågan på transporter.

För att nå Knegs, Sveriges och EU:s klimatmål krävs politiska beslut och ekonomiska incitament. Det behövs mer samverkan, effektivare transporter och förnybara bränslen.

– Kneg har identifierat ett antal konkreta åtgärder som visar att det är möjligt att nå vårt mål med en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, säger Lars Mårtensson. Bland annat genom samdistribution, sparsamkörning, förnyelsebara bränslen, effektivare motorer, minskat luft- och rullmotstånd, bättre hjälpsystem, förbättrat underhåll och service samt viktminskningar.

Några framgångsrika samarbeten inom Kneg:
• Bime trucks: flytande metan och metandieselteknik i lastbilar. Med flytande biometan som bränsle (75 procent biometan och 25 procent diesel) kan koldioxidutsläpp minska med 70 procent i jämförelse med traditionell dieselmotor.
• Clean trucks: etablering av mackar för förnybart lastbilsbränsle och test av nya miljölastbilar. Projektet har under 2010 och 2011 minskat utsläpp av koldioxid med 455 ton.
• En Trave Till (Ett-projektet): utveckling och test av längre och tyngre fordonskombinationer. Ett-ekipaget visar möjliga utsläppminskningar av koldioxid mellan 20 och 25 procent per tonkilometer.
• Evolution Diesel: införande av miljöanpassat drivmedel för befintlig fordonspark. Ur ett livscykelperspektiv minskar ACP Evolution Diesel koldioxidutsläpp med 25 procent.

För att Knegs positiva trend ska fortsätta behöver samarbetets utsläppsbesparingar i snitt öka med omkring 26 procent varje år.

– Det är en utmaning, men kraften i frivilliga initiativ byggda på gemensamt formulerade visioner och hög grad av ömsesidigt förtroende underskattas, säger Lars Mårtensson, som hoppas att Knegs åtgärder och projekt kopieras av fler aktörer.

– Bara så kan utvecklingen drivas på och klimatpåverkan från godssidan minskas.

Resultatkonferens 2012 - Vägen mot klimatneutrala godstransporter - den 24 oktober i Stockholm kommer Kneg att belysa vikten av att kopiera goda exempel.

Bild: Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i Kneg. Foto: Volvo

Fakta om Kneg
Kneg - Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från näringsliv, myndigheter och akademi, med den gemensamma visionen att göra godstransporterna på de svenska vägarna klimatneutrala.

De aktörer som ingår i Kneg är: Fordonsgas, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs Universitet, Ica, OKQ8, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova, Scania, DB Schenker, SKF Logistics Services, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Volvo Group Logistics Services och Volvo Lastvagnar.

Rapporten finns att hämta här

För mer information, kontakta
Frida Palander, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 031-772 49 67, info@kneg.org

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.