Skip to main content

Debattartikel: Vilken kommun går i spetsen för att minska nya bilars klimatpåverkan?

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 14:50 CET

Statoil tillsammans med Gröna bilister går den 27 december ut i länsvisa debattartiklar om att minska nya bilars klimatpåverkan.
Nedan presenteras debattartikeln för Hallands län.

Klimattoppmötet i Köpenhamn blev en stor besvikelse. När våra folkvalda ledare misslyckas blir det ännu viktigare att vi alla gör vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Nu måste vi agera, också när det gäller köp av nya bilar. Av samtliga nya bilar som såldes i Halland under det första halvåret 2009 har bilarna i Falkenberg lägst klimatpåverkan. Vilken kommun i Halland vill under 2010 gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan?

Skillnaderna i länet är stora: De nya bilarna i Falkenberg släppte ut minst, 143 gram per kilometer, medan de nya bilarna i Laholm släppte ut mest, 177 gram (när man tar hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar). Detta framgår av ett index från Naturvårdsverket och Vägverket.

Förnybara drivmedel spelar en viktig roll. Försäljningen av bilar som kan drivas med E85 har ökat kraftigt och andelen bilar som kan drivas med biogas börjar också öka. Den ökade användningen av etanol och biogas har redan lett till att koldioxidutsläppen reducerats betydligt: Naturvårdsverket anger att den som tankar E85 i stället för bensin minskar bilens klimatpåverkan med två tredjedelar, och den som tankar med biogas minskar utsläppen med 85 procent. Och genom att öka låginblandningen av etanol i bensin från dagens fem till tio procent och av FAME i diesel från dagens fem till sju procent, skulle dagens bilpark på ett effektivt sätt minska sin klimatpåverkan.

EU kräver att alla medlemsstater ska ha minst 10 procent förnybara drivmedel år 2020, men Sverige går i spetsen. Energimyndighetens prognoser anger att andelen förnybara drivmedel med befintliga styrmedel kommer att öka till mellan 16 och 22 procent år 2020 (inklusive 2,5 procent förnybar el).

Därför är det mycket svårt att förstå att regeringen förespråkar ett mycket lågt nationellt mål för förnybara drivmedel, nämligen minst tio procent år 2020. Detta mål bör fördubblas till 20 procent!

Regeringens låga ambitionsnivå står i skarp kontrast till lagkravet om att drivmedelsbolagen vid alla stora och medelstora tankställen ska erbjuda minst ett förnybart drivmedel.

Den låga ambitionsnivån kan också förklara varför regeringen inte tagit initiativ för att göra etanolbränslet E85 mer konkurrenskraftigt jämfört med bensinen. Det negativa prisförhållandet mellan bensin och E85 har minskat försäljningen av E85, eftersom många etanolbilar väljer att tanka bensin. Vill regeringen att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85.

Med långsiktigt hållbara produktionsmetoder är vi övertygade om att etanol, biogas och andra förnybara drivmedel fyller en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan.

Vi kan inte vänta på att regeringen ska höja målet för förnybara drivmedel. Finns det någon kommun i Halland där privatpersoner, företag och kommunen vill gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan?

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Helena Fornstedt, informationsdirektör Svenska Statoil

Läs tidigare debattartikel från 16 juli - Regeringen stryper förnybara drivmedel  

Läs äldre debattartiklar från Statoil här.

Läs mer om Statoils arbete med hållbara drivmedel här.

Svenska Statoil AB ingår i Statoilkoncernen och är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatfrågan. Under 2008 hade Svenska Statoil en omsättning på 35 miljarder kronor och i medeltal 1 668 anställda. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle och gasol. I den svenska verksamheten ingår cirka 380 fullservicestationer, 150 automatstationer och Sveriges största truckdieselnät med 350 speciellt anpassade truckdieselanläggningar. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och har generösa öppettider samt erbjuder konkurrenskraftiga drivmedelspriser, fräsch och näringsriktig snabbmat, service, kunskap och klimatanpassade produkter. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor.

För mer information om Svenska Statoil, se http://www.statoil.se/

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.