Skip to main content

Sex av tio svenskar tror att användning av videokonferens är positivt för miljön

Nyhet   •   Nov 01, 2010 15:45 CET

Enligt en undersökning av Ipsos Mori på uppdrag av Tandberg, är svenskarna sämst i Skandinavien på att använda videokonferenser i arbetet. Sverige, som på många andra områden ligger i framkant när det kommer till IT, är näst sämst på användning av videokonferenser i arbetet av de tolv länder som har undersökt. Även om svenskarna använder videokonferenser i låg utsträckning, så har de hög tilltro till videokonferensernas positiva miljömässiga inverkan – hela sex av tio svenskar tror att användning av videokonferenser är positivt för miljön.

Denna inställning går även i linje med data från Världsnaturfonden, WWF, som uppskattar att koldioxidutsläppen skulle kunna minska med drygt 22 miljoner ton per år, om var femte affärsresa byttes ut mot lösningar där mötesdeltagarna inte behöver träffas fysiskt, exempelvis genom videokonferenser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera