Gnd4wgrnonphohcsxnll

Hållbarhetsfokus när handelsministern besöker Coca-Cola i Jordbro

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 15:54 CET

Under måndagen besökte EU- och handelsminister Ann Linde Jordbro och Coca-Cola European Partners i Sverige för att lära sig mer om företagets hållbarhetsarbete och träffa medarbetare hos en av Haninges största arbetsgivare

Media no image

Coca-Cola Western Europe lanserar en ny ambitiös hållbarhetsstrategi för sina drycker, förpackningar och samhällsansvar

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 18:03 CET

7 November 2017 – The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners lanserar sin första gemensamma hållbarhetsplan, This is Forward, de är ett ambitiöst åtagande för drycker, förpackningar och samhällsansvar.

Den nya hållbarhetsstrategin, This is Forward, lanseras gemensamt av The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners plc. De främsta åtaganden är:

  • År 2025 så kommer 50% av försäljningen bestå av lågkaloridrycker och kalorifria drycker.
  • År 2025 kommer 100% av förpackningarna återvinnas och minst 50% av våra PET-flaskor innehålla återvunnen plast.
  • År 2025 kommer minst 40% av management bestå av kvinnor.

This is Forward visar hur The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners kommer närma sig några av de största och mest viktiga samhällsfrågorna genom sin verksamhet och varumärken för det bättre och göra avtryck i de stora globala utmaningar som vi står inför. Planen har utvecklats genom djupintervjuer med fler än 100 stakeholders, regeringar, NGOs och kunder samt insikter från mer än 12 000 konsumenter från sex olika Europeiska länder och ca 1 000 anställda inom Coca-Cola Western Europe.

The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners kommer att fortsätta att arbetet med dessa partners för att kunna leveranssäkra hållbarhetsstrategin, This is Forward, med ett fokus på tre huvudfrågor:

Åtagande för drycker: The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners kommer att utveckla sin portfölj för att kunna erbjuda sina konsumenter fler alternativ.

År 2025 så ska 50% av försäljningen komma från lågkaloridrycker eller kalorifria drycker, vilket är en ökning från dagens nivå på 35%. De kommer att fortsatt minska på socker genom totala portföljen med minst 10% år 2020, i tillägg så har en minskning på 5% erhållits under de senaste fem åren.

Åtagande för förpackning: För att försäkra att inte något av dess förpackningar hamnar som skräp i haven så har The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners som ambition att samla in 100% av sina förpackningar. De kommer även att dubbla andelen återvunnen plast i PET-flaskorna till minst 50%, en ökning från 21% i 2016. De kommer att försäkra att 100% av förpackningarna är återvunna vid 2025.

Åtagande för samhällsansvar: The Coca-Cola Company Western Europe and Coca-Cola European Partners vill öka antalet partnerskap för att öka sitt samhällsansvar i de lokalt verksamma markanderna, likväl som att öka de anställdas möjligheter att engagera sig i frivilligorganisationer. Fokus kommer ligga på att utveckla unga människor och att säkerställa att minst 40% av management är kvinnor vid år 2025.

Dessa tre prioriteringar kommer att understödjas av tre grundstenar som är grundbulten till planen; klimatet, vatten och värdekedjan:

 • Att sänka växthusgaser från sitt företagande med 50%
 • Att återställa 100% av det vatten som används i vattenskyddsområden.
 • Säkerställa att 100% av de huvudsakliga råvaror och ingredisenser som odlas kommer från hållbara jordbruk år 2020.

Den kompletta hållbarhetsstrategin hittar du här (here).

Tim Brett, President för The Coca-Cola CompanyWestern Europe, säger: “Hållbarhet har alltid varit en del av hjärtat i vår verksamhet och vi har åstadkommit mycket. Men vi är de första att medge att vi kan göra mer än så. Mer än 300 miljoner människor i Wester Europe njuter av vår dryck varje dag och i samverkan med Coca-Cola European Partners, så har vi möjligheten och ansvaret att göra en positiv skillnad, att höja ribban och visa vägen framåt. Det kan vara att erbjuda konsumenter ett brett utbud av dryck med minskat socker eller helt utan socker eller att säkerställa att våra förpackningar inte hamnar som skräp i haven. This is Forward påverkar vår inställning att göra saker på ett bättre sätt. Vi kommer inte acceptera hur saker har varit. Man kan inte välja att vara bakåtsträvande. Den enda riktiningen är framåt.”

Damian Gammell, Koncernchef för Coca-Cola European Partners plc – en licenstillverkare coh partner för Coca-Cola i över 13 marknader i Europa – säger: “Vi har lyssnat med tillförsikt på våra stakeholders, kunder, medarbetare och konsumenter och vår gemensamma Hållbarhetsstrategi är ett uttryck för vår hängivenhet att uppnå den förändring som de förväntar sig av oss. Den fastslår hur vi själva tar ansvar för oss själva och omvärlden och hur vi även skapar en miljö där medarbetare trivs och där de har tillit till det vi gör. Genom vår samverkan med The Coca-Cola Company Western Europe, så tror vi att denna strategi och dess åtaganden kommer att göra ett positivt avtryck där vi säljer våra drycker.”

The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners kommer att rapportera om utvecklingen kring sina hållbara åtaganden under våren 2018.

Coca-Cola AB ansvarar för marknadsföringen av några av världens mest kända varumärken av icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena i vår svenska produktportfölj är Coca-Cola®, Fanta®, Sprite®, MER®, Bonaqua Silver®, Powerade® och Minute Maid®. I Jordbro utanför Stockholm producerar Coca-Cola European Partners Sverige AB cirka en miljon liter dryck varje dag. Vi har åtagit oss att minska antalet kalorier vi sätter på marknaden med 20% till 2020. För ytterligare information besök gärna coca-cola.se.

The Coca-Cola Company Western Europe och Coca-Cola European Partners lanserar sin första gemensamma hållbarhetsplan, This is Forward, de är ett ambitiöst åtagande för drycker, förpackningar och samhällsansvar.

Läs vidare »
Media no image

Coca-Cola European Partners listas för andra året i rad på Dow Jones Sustainability Index

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 17:08 CEST

Coca-Cola European Partners hållbarhetsarbete listas för andra året i rad på Dow Jones Sustainability Index (DJSI) som ett av världens bästa inom sin bransch.

Coca-Cola European Partners har tagit en plats på både den globala och den europeiska listan och rankades i år i toppen inom ett flertal områden; hälsa och nutrition samt förpackningar för att nämna några. Totalt har 3 400 företag utvärderats men bara 149 tog en plats på det europeiska hållbarhetsindexet.

– Det här är en stor prestation i vårt arbete mot hållbar tillväxt. Jag är övertygad om att vi kan växa vår affär på ett sätt som alla kan känna sig stolta över – våra medarbetare men även våra kunder och de lokala samhällen där vi verkar. Att listas på det här indexet bekräftar att vi är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra. Därför arbetar vi tillsammans med The Coca-Cola Company för att utveckla en hållbarhetsstrategi för Västeuropa i vilkenvi adresserar några av de största problemen som samhället står inför, sägerDamian Gammell, koncernchef på Coca-Cola European Partners globalt.

Om Dow Jones Sustainability Index
DJSI är en av de mest erkända och respekterade hållbarhetsindexen.Detlanserades 1999 som de första globala hållbarhetsindexen. I arbetet spårar man aktieutvecklingen hos världens ledande företag när det gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. Indexen fungerar som riktmärken för investerare som integrerar hållbarhetshänsyn i sina portföljer. Företag som listas på indexet anses utgöra exempel på bästa praxis inom hållbarhet inom sina respektiveindustrier.

För mer information om indexet: http://www.sustainability-indices.com/
För mer detaljer om vår utveckling inom hållbarhet: https://www.ccep.com/pages/stakeholder-progress-report-2016

Coca-Cola European Partners producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 700 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida eller följ oss på Facebook

Coca-Cola European Partners hållbarhetsarbete listas för andra året i rad på Dow Jones Sustainability Index (DJSI) som ett av världens bästa inom sin bransch.

Läs vidare »
Btg5ofqdclwglh4p8z2s

Unga talanger får synas i kändisars sociala medier i den digitala festivalen Fanta® Airtime

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 16:58 CEST

Oeo9nsw92bmq3qxjv8hl
Bvqyuuzhhop09esapgip

Coca-Cola® lanserar Dialekt-o-maten – Världens första dialektstyrda dryckesautomat

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 12:00 CEST

Mellan den 6-7 juli gör Coca-Cola världens första dialektstyrda dryckesautomat, Dialekt-o-maten, tillgänglig för allmänheten. Genom att härma en fras på en av de utvalda dialekterna, vars namn också finns tryckta på flaskorna under sommarens kampanj, har konsumenterna chans att få en Coca-Cola direkt från Dialekt-o-maten.

Media no image

Coca-Cola i Sverige tar initiativ till 100% återvinning

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 07:45 CEST

Coca-Cola i Sverige ökar ambitionerna inom återvinning och hållbara förpackningar. 100 procent av allt förpackningsmaterial ska återvinnas. Redan 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskor vara återvunnen plast.

Sverige har ett väletablerat retursystem och mycket hög andel återvinning av flaskor och burkar. 1,7 miljarder flaskor och burkar återvinns inom Returpacksystemet varje år. Det motsvarar 85 procent av alla burkar och PET-flaskor på marknaden.

– 85 procent är imponerande, ur ett internationellt perspektiv. Men för oss räcker inte det. Ett svinn på 15 procent är inte acceptabelt. Det är därför som vi nu sjösätter vårt initiativ för att öka insamlingen av förpackningsmaterial, men vi kommer också att snabba på arbetet med att öka graden av återvunnet material i nya förpackningar, säger Pierre Decroix, VD för Coca-Cola European Partners Sverige.

Återvinning av förpackningsmaterial är avgörande för en hållbar värld och därför en mycket viktig miljöfråga för svenska konsumenter och kunder. Retursystemet lanserades 1984 för burkar och för tio år sedan för PET-flaskor.

– Systemet är anpassat utifrån den tidens rörelsemönster. Konsumenternas förändrade beteende, med en ökad konsumtion utanför hemmet, gör att vi måste fortsätta vidareutveckla retursystemet och ta fram nya återvinningsmodeller för att fortsätta att vara i framkant av miljöarbetet, säger Pierre Decroix.

Nu ställer Coca-Cola i Sverige upp två konkreta mål för sitt engagemang för att minska förpackningarnas miljöpåverkan:

 • Redan år 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskor bestå av återvunnen plast, så kallad rPET.
 • Tillsammans med våra lokala och nationella samarbetspartners ska vi sträva efter att återvinna 100 procent av vårt förpackningsmaterial.

Coca-Cola har på eget initiativ minskat användningen av förpackningsmaterial med i snitt 1 300 ton per år sedan 2010. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera användning av material och öka graden av återvunnet material i våra förpackningar. Genom att introducera lättare glasflaskor har den transporterade vikten minskats med 9 000 ton.

– Nu tar vi krafttag för att närma oss den cirkulära ekonomin i så hög utsträckning som möjligt, säger Pierre Decroix.

För mer information, kontakta:

Lisa Wahlström, kommunikationschef Coca-Cola European Partners i Sverige

lwahlstrom@cokecce.com, 070-648 10 92

Coca-Cola European Partners Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua, Powerade och Minute Maid. Cirka 750 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 på huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet på Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida eller följ oss på Facebook

Coca-Cola i Sverige ökar ambitionerna inom återvinning och hållbara förpackningar. 100 procent av allt förpackningsmaterial ska återvinnas. Redan 2020 ska 50 procent av materialet i PET-flaskor vara återvunnen plast.

Läs vidare »
Media no image

Coca-Cola European Partners del av framgångsrikt arbete för att minska utsläppen i Sverige

Nyheter   •   Jun 30, 2017 16:32 CEST

Coca-Cola European Partners har i flera år arbetat för att minska de direkta och indirekta CO2-utsläppen, och är som ett av företagen i Hagainitiativet bevis på att det går att skapa lönsamhet och samtidigt minska klimatpåverkan.

När Hagainitiativet nu redovisar årets klimatbokslut återfinns flera av de åtgärder som Coca-Cola European Partners genomfört under 2016 för att ytterligare utsläppen. En ökning av totalandelen förnybart inom egna distributionen från 76 procent till 90 procent och en satsning på HVO-bränsle är några av dessa. Dessutom utfördes en större installation av LED-belysning som resulterade i 506 sparade MWh, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för 34 svenska villor.

- Vi har inom Hagascopet minskat våra utsläpp med 79 procent sedan 2007, vilket känns som en imponerade siffa. Men det stoppar oss inte från att fortsätta sätta nya ambitioner och tuffa mål med vårt klimatarbete. Kylskåpen är ett sådant exempel. Lanseringen av vår nya miljövänliga kylskåpsserie iCool kommer att hjälpa oss att reducera CO2-utsläppen ännu mer innan slutet av 2020. Det går att skapa hållbar tillväxt, det är Hagaföretagen ett lysande exempel på, säger Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partners Sverige.

Årets klimatbokslut från Haga visar att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

- Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet i en kommentar till årets klimatbokslutet.

Läs vidare »
Media no image

Coca-Cola ny partner till Svenska Fotbollförbundet

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 23:22 CEST

Coca-Cola och Svenska Fotbollförbundet har tecknat ett nytt samarbetsavtal där dryckeskoncernen blir exklusiv partner med sina varumärken Coca-Cola® och Bonaqua® och officiell partner till damlandslaget, herrlandslaget, U21-landslagen samt för SvFF:s E-sportlandslag. Partnerskapet gäller för 2017-2018 med en långsiktig ambition. Option finns att förlänga samarbetet till år 2019-2020.

Coca-Cola har en lång historia i fotbollsengagemang. På global nivå har Coca-Cola varit partner med Fifa i mer än 40 år och på nationell nivå har företaget sedan 2016 varit partner till Gothia Cup.

 • För oss är Coca-Cola en drömpartner och vi är mycket stolta över att välkomna dem in i vår nya struktur och partnerfamiljen. Coca-Cola har ett stort internationellt fokus och lång erfarenhet av fotboll, vilket blir en stark tillgång på ett lokalt plan i Sverige. Tillsammans vill vi att bygga ytterligare engagemang och intresse för svensk fotboll,säger Mikael Jiffer, Marknads- och Försäljningschef på Svenska Fotbollförbundet.

Utöver partner till landslagen så inkluderar även samarbetsavtalet möjlighet att arbeta med mångfaldsprojektet Alla är olika – Olika är bra, som syftar till att sätta fokus på allas rätt att vara med och allas lika värde.

 • Fotboll är den största sporten i Sverige och bidrar till gemenskap och förenar människor världen över. Därför är vi på Coca-Cola väldigt stolta över att vara partner till Svenska Fotbollförbundet. Vi har en lång historik inom fotboll internationellt och kan nu bredda fotbollsengagemanget och göra det mer lokalt relevant vid fler tillfällen utöver de stora mästerskapen, säger Olivia Enquist, marknadschef på Coca-Cola AB.

Under det senaste året har Svenska Fotbollförbundet arbetat fram en ny varumärkesstrategi och som en följd av detta har även en ny kommersiell strategi för partners tagits fram. Det nya avtalet mellan Coca-Cola och Svenska Fotbollförbundet ger Coca-Cola exklusiva rättigheter för Coca-Cola att under avtalsperioden bygga unika kampanjer och närvaro kring svensk fotboll.

Samarbetet startar med VM-kvalmatchen mot Frankrike den 9 juni på Friends Arena.

Om Coca-Cola ABCoca-Cola AB ansvarar för marknadsföringen av några av världens mest kända varumärken av icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena i vår svenska produktportfölj är Coca-Cola®, Fanta®, Sprite®, MER®, Bonaqua Silver®, Powerade® och Minute Maid®. I Jordbro utanför Stockholm producerar Coca-Cola European Partners Sverige AB cirka en miljon liter dryck varje dag. Vi har åtagit oss att minska antalet kalorier vi sätter på marknaden med 20 % till 2020. För ytterligare information besök gärna coca-cola.se.

Läs vidare »
Qseih8qrd4cbsexy5dcl

Coca-Cola lanserar CokeTV

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 13:00 CEST

Qmrkrnm2la3lt1kas7pg

Vårens smaker av Sprite och Fanta - helt utan socker

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 16:44 CEST

Coca-Cola i Sverige lanserar nu Sprite zero cranberry och Fanta pink grapefruit zero på den svenska marknaden. Bägge dryckerna helt utan socker. Sprite zero cranberry bygger på den älskade smaken av citron/lime som i originalet Sprite. Till detta adderas en fräsch ton av tranbär. Fanta pink grapefruit zero, har en god syrlig smak av grapefrukt och utan tillsatta konserveringsmedel.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Public Affairs & Communication Associate Director
 • Coca-Cola European Partners AB
 • lwtdahlstldltrxwom@ccjwbnxilokocqtmseckgydnyafce.com
 • +46706481092

 • Presskontakt
 • Public Affairs & Communications Senior Manager
 • Coca-Cola AB
 • omkeane@xgqwmmrlcocacopv-clgola.nauovkuycom
 • +46 72-1470240

Om Coca-Cola Sverige

Coca-Cola AB ansvarar för marknadsföringen av några av världens mest kända varumärken av icke alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Några av varumärkena i vår svenska produktportfölj är Coca-Cola®, Fanta®, Sprite®, MER®, Bonaqua Silver®, Powerade® och Minute Maid®. I Jordbro utanför Stockholm producerar Coca-Cola European Partners Sverige AB cirka en miljon liter dryck varje dag. Vi har åtagit oss att minska antalet kalorier vi sätter på marknaden med 20% till 2020. För ytterligare information besök gärna coca-cola.se.

Adress

 • Coca-Cola Sverige
 • Dryckesvägen 2C
 • 136 87 Haninge