Skip to main content

Mannen har huvudansvaret för ekonomin i hemmet!

Nyhet   •   Okt 08, 2012 08:29 CEST

Hur mycket män och kvinnor sparar visar på traditionella roller i hemmet. Sex av tio sparkronor ägs av män. Men kvinnor äger mer fonder.

SBAB har analyserat sina sparkonton – närmare 140 000 stycken med ett saldo på nära 19 miljarder kronor - och det är tydligt att män äger den största delen av sparpengarna.

Varför?

Förklaringarna är många. Män får högre lön, kvinnor jobbar mer deltid för att ta hand om barn och hem och kvinnor är oftare föräldralediga längre än män. Och det verkar som om män oftare har huvudansvaret för ekonomin i de svenska hemmen.

Ålder är en faktor

Skillnaden mellan kvinnor och mäns sparkapital blir större och större ju äldre vi blir. Det är endast kvinnor under 17 år som har ett större sparkapital (dubbelt så stort) än vad männen har. Det genomsnittliga saldot på mäns sparkonto är cirka 325 000 kronor när pensionen närmar sig, samtidigt som kvinnorna har knappt 250 000 kronor sparat. I de fall spararen är gift tillhör sparpengarna båda makarna men att männens tillgångar ökar mer än kvinnornas tolkar SBAB som att vi har en traditionell uppdelning av ekonomin i hemmet. Mannen har ofta huvudansvaret för ekonomin.

Blekinge och Hallands län är minst jämställda

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Blekinge och Hallands län är de minst jämställda länen där endast två av tio sparkronor är kvinnornas. De mest jämställda länen är Södermanlands och Gotlands län. Här äger eller ansvarar kvinnor för hälften av sparpengarna.

Hur är det med sparande i aktier eller fonder?

Enligt statistiska centralbyrån (juni 2012) är andelen kvinnor som äger aktier direkt (dvs. ej via pension eller fonder) 12,9 procent samtidigt som 17,6 procent av männen äger aktier direkt. Männens medianportfölj är värd cirka 20 000 kronor och kvinnornas 16 000 kronor. Däremot är det fler kvinnor än män som sparar i fonder. 77 procent av kvinnorna och 75 procent av männen har ett fondsparande vid sidan om premiepensionen. Kvinnor är mindre riskbenägna generellt och äger fler blandfonder (med placering i både aktie- och räntefonder) än männen.

Källa: SBAB och SCB

Originalartikel hos Compricer: Mannen har huvudansvaret för ekonomin i hemmet!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy