Skip to main content

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:24 CEST


Vi frågade 874 svenskar om deras bilförsäkringar under maj månad. Bra villkor är viktigast för svenskarna vid valet av försäkringsbolag för bilförsäkringen. Priset kommer på plats två. Fyra av fem har någon gång gång jämfört priset på sin nuvarande bilförsäkring. Den mest aktiva åldersgruppen där flest jämför och byter är 40-55 år. Fler män än kvinnor byter försäkringsbolag.

Vad är viktigast för dig när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring? 

Bra villkor är viktigast vid valet av försäkringsbolag för bilförsäkringen enligt de tillfrågade svenskarna. Priset kommer på andra plats. En tredjedel av de tillfrågade svarade Att det är ett försäkringsbolag jag känner till är viktigast.

I jämförelse med resultatet från undersökningen 2007 kan vi se att Priset har blivit mindre viktigt vid val av försäkringsbolag för bilförsäkring. Att känna till försäkringsbolaget är betydligt viktigare idag än det var 2007. 

Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag? 

En av fem har aldrig jämfört priset på sin bilförsäkring.
Något fler män (83 %) än kvinnor (78 %) svarade att de har jämfört priset på sin bilförsäkring.

I åldersgruppen 40-55 år, vilket är den grupp där flest svarade att de jämfört priset på sin bilförsäkring, svarade 84 % att de har jämfört priset på sin bilförsäkring 

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring? 

En tredjedel av de tillfrågade svarade att de aldrig har bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring.

Fler män (72 %) än kvinnor (61 %) svarade att de någon gång bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring.

I åldersgruppen 40-55 år, vilket är den grupp där flest svarade att de bytt försäkringsbolag till sin bilförsäkring, svarade 77 % att de har jämfört priset på sin bilförsäkring 

Varför har du inte bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring? 

Den vanligaste anledningen till att de tillfrågade inte har bytt försäkringsbolag är att de Är nöjda med sitt försäkringsbolag (61 %). 21 % av de tillfrågade svarade att de Inte tror att de kan få någon bättre försäkring. Drygt 18 % svarade att de inte bytt försäkringsbolag för att de Inte orkat eller för att Det känns krångligt. 

Av de tillfrågade var det fler män (15 %) än kvinnor (7 %) som svarade Jag har inte orkat på frågan om varför de inte bytt försäkringsbolag till sin bilförsäkring. Fler kvinnor (66 %) än män (55 %) svarade Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag på frågan. 

För hur länge sedan bytte du försäkringsbolag för din bilförsäkring? 

Drygt hälften av de tillfrågade svarade att de har bytt försäkringsbolag under de senaste ett till fem åren. 30 % svarade att de inte har bytt försäkringsbolag på fem år eller längre. Cirka 22 % svarade att de har bytt försäkringsbolag det senaste året. 

Svaren visar att ju äldre man är desto mer sällan byter man försäkringsbolag för sin bilförsäkring. 

Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilket var den viktigaste anledningen till att du bytte?  

De flesta av de tillfrågade, som har svarat att de bytt försäkringsbolag, svarade att de bytte försäkringsbolag för att de fick ett Lägre pris hos ett annat bolag. Bilbyte var den näst vanligaste anledningen i undersökningen följt av att man har fått Bättre villkor. Cirka 5 % av de tillfrågade svarade att de har bytt försäkringsbolag på grund av att de har varit Missnöjda med dåvarande försäkringsbolag. 

Att byta försäkringsbolag på grund av Bättre villkor var ett vanligare svar idag än vad det var år 2007 samtidigt som Bilbyte som anledning till byte var ett vanligare svar år 2007 än idag. 

20 % av de tillfrågade kvinnorna uppgav Bilbyte som anledning till byte av försäkringsbolag och 13 % av männen. Av de tillfrågade männen svarade 8 % att de bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring för att de var Missnöjda med dåvarande försäkring vilket endast 1 % av kvinnorna svarade. 


Om undersökningen

Undersökningen är gjord av SnabbaSvar.se på uppdrag av Compricer under maj månad 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 874 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 18-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Söderberg, Sparekonom Compricer
08-586 122 87, 070-652 28 83, christina.soderberg@compricer.se 

Länk till undersökningen: En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring.


Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och hjälper konsumenter spara pengar på att göra smartare val. Compricer är helt gratis för dig som konsument och varje månad hjälper vi tusentals svenskar att förbättra sin privatekonomi. På Compricer kan du hitta en bättre bilförsäkring,  lägre elpriser och bättre villkor när du ska låna pengar. Dessutom kan du exempelvis jämföra räntor för bolån och hitta bästa sparräntan för Sveriges alla sparkonton. Compricer har även kostnadsfri telefonrådgivning och kan hjälpa dig med bytet av leverantör.

Compricer har tre år i rad varit med bland Sveriges hundra bästa sajter i tidningen Internet Worlds årliga tävling Internet World topp 100.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy