Skip to main content

Framtidens innovationer är kooperativa!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2013 16:51 CEST

Mackens cykelkraftverk, Mobilitetscenters testmetod för körkortsmedicinska utredningar och Combines vidareutveckling av ett unikt kooperativt arbetssätt. Dessa och ytterligare sex innovativa företag har tilldelats varsin innovationscheck om 100 000 kronor av Coompanion.

Coompanion – kooperativ utveckling vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Vi är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013. Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap.

Kriterier för att kunna söka och kanske få en innovationscheck från Coompanion är att företaget ska ha minst tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år, ha försäljningsintäkter och vara registrerat i Sverige.  Alla företagsformer har varit välkomna, men företag som är kooperativa och vill samverka har prioriterats.

Nedan listas företagen som fått en innovationscheck och motiveringen till det:

Macken Växjö ek. för.
Macken är ett arbetsintegrerande socialt arbetskooperativ. Deras idé är ett cykelkraftverk för kontor, gym och skolor med mera. Idén har en marknadspotential och innovationschecken ska användas till att utveckla både teknik och organisatoriska förutsättningar för att skapa en produktion.

Kontakt: fredrik.bergman@macken.coop

Miljösmarta Hus i Småland
Miljösmarta hus i Småland är ett kooperativ med samverkande företag inom byggbranschen som utvecklar och bygger miljösmarta hus. Företaget har fått en check för att utvärdera möjligheten att omvandla solenergi till kyla, för att få ett bättre inomhusklimat i passivhus/lågenergihus under sommarhalvåret.

Kontakt: hans.persbeck@tec-kronoberg.se

Sentient Sweden ek. för.
Sentients innovation är HUR de säljer och för ut sina produkter på marknaden. Idag säljer de på traditionellt vis med licenser, långa insäljningstider och utvecklingscykler. Sentient vill sprida sin teknik fortare över världen genom en affärsmodell med lägre trösklar för potentiella kunder.

Kontakt: per.adolfsson@sentientplus.com

Mediekooperativet Fria Tidningar
För de som av olika anledningar har försämrade förutsättningar att ta till sig information tänker Fria tidningar använda sin check till att ta fram en webbapplikation. Den läser av innehåll och enligt fördefinierade parametrar väljer ut och markerar ord som kan uppfattas som svåra ur läsförståelsesynpunkt. Appen kommer att kunna användas av alla som vill tillgängliggöra en webbsida för personer med lässvårigheter.

Kontakt: viktoria.rixer@friatidningar.se

Getaware
Getaware utvecklar en tjänst som underlättar uthyrning av prylar. Att hyra är generellt en klimatsmart och resurseffektiv form av konsumtion som företaget vill främja.

Kontakt: ingemar@caminomagasin.se

Mobilitetscenter i Göteborg
Idag saknas nationella riktlinjer för körkortsmedicinska bedömningar och det finns därför stora skillnader över landet i användning av bedömningsmetoder och hur testresultat tolkas. Mobilitetscenter kommer att använda sin check till att konstruera en databas som skall fungera som tolkningshjälp för säker och rättvis körkortsmedicinsk bedömning.

Kontakt: ingrid@mobilitetscenter.se

Sparzanza
Hårdrockgruppen Sparzanza från Värmland driver sin verksamhet i ett kooperativ. Sedan de släppte sitt sjätte album "Death is certain, Life is not" har gruppen uppmärksammats internationellt. Nu planerar de för att erövra den kinesiska marknaden, bland annat genom att bygga upp en marknadsplats och plattformar på kinesiska sociala medier. I en förlängning är ambitionen att det ska leda till fler och bättre affärer för många fler svenska artister.

Kontakt: johan@sparzanza.com

iTeve production
iTeve utvecklar i samverkan med företag inom transportsektorn en produkt som ska undanröja olycksrisker och kostnadseffektivisera kollektivtrafiken. Den innovativa produkten bygger på automatiserad filmdokumentation och insamling av olika data som bearbetas i en molntjänst. Innovationschecken kommer att användas till framtagandet av en prototyp.

Kontakt: tuva@iteve.se

Combine
Den medarbetarägda arkitektbyrån Combine har utvecklat ett unikt kooperativt arbetssätt för och med medlemmar och kunder. De vill nu utveckla den modell de tagit fram och i sin affärsmodell och omvärldspositionering utveckla innovationen ett steg till.

Kontakt: elin@combine.coop

Kontaktperson hos Coompanion:
Ingrid Landin, ingrid.landin@coompanion.se
070-237 61 06

Coompanion ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemmar. Vi vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. 

Snabb Fakta:

- I Sverige finns 25 Coompanion – minst ett i varje län, samt Online - rådgivning.
- Vi hjälpte 575 företag med drygt 2000 entreprenörer att starta år 2011.
- Tillsammans omsatte vi 2011 ca 103 miljoner kr.
- Vi har ca 130 medarbetare varav de flesta är företagsrådgivare och experter på
demokratiskt företagande
- 30 000 personer fick 2011 information av oss.
- Vi ger företagsrådgivning till ca 4 500 personer varje år.
- 92 procent av dem är nöjda eller mycket nöjda med oss.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.