Skip to main content

Kooperativ – snabbast växande företagsformen i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2017 07:23 CET

Det kooperativa nyföretagandet ökar.

Ekonomisk förening är den form som ökat mest bland nyregistrerade företag i år, jämfört med samma period förra året. Det är dessutom en företagsform med bra överlevnad. Det visar nya siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av HSB Göteborg inför att kooperativa veckan inleds den 20 november.


Nystarter av ekonomiska föreningar, den kooperativa företagsformen, har ökat mer än andra företagsformer i Sverige under årets första tio månader, om vi jämför med samma period 2016.

Nyföretagandet i stort ligger på nästan samma nivå som föregående år. Men bland ekonomiska föreningar är alltså nystarterna i år 9 procent högre från januari till oktober 2017, jämfört med 2016.

Även enskilda firmor har ökat, om än något mindre, med knappa sju procent.

– Det är glädjande att se hur väl den klassiska kooperationen står sig i dagens kraftiga konkurrens. Det är särskilt intressant i turbulenta tider att företagsformer som står för öppenhet, demokrati och aktivt deltagande ökar i antal, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg

Kooperativ lever längre

Sannolikheten att en ekonomisk förening finns kvar efter tio år är mycket högre för en ekonomisk förening än för en enskild firma. HSB Göteborg har låtit SCB ta fram hur överlevnaden ser ut för ekonomiska föreningar jämfört med andra företagsformer och har funnit att bara 40 procent av de enskilda firmorna som startade 2006 är aktiva 2016. Motsvarande siffra för ekonomiska föreningar är 55 procent. När det gäller handelsbolag överlever endast ett av fyra, det vill säga 25 procent, sin tioårsdag. Aktiebolagsformen ligger något före ekonomisk förening i överlevnadsgrad. 61 procent av aktiebolagen som startade 2006 är fortfarande aktiva 2016.

– Vi gläder oss åt att många unga vill förverkliga idéer tillsammans – ofta utifrån ett engagemang för miljö och samhälle. Vi stödjer detta nyföretagande genom bland annat Coompanion Göteborg, som erbjuder kostnadsfri rådgivning för dem som vill starta tillsammans. HSB Göteborg, med våra 90 år på bostadsmarknaden, är ett exempel på att kooperativ bryr sig om samhällsutveckling och håller över tid, säger Lars Göran Andersson.

Fakta

SCB har på uppdrag av HSB Göteborg tagit fram hur många av de ekonomiska föreningarna som startade 2006 som fortfarande är aktiva 2016. Nyregistreringarna är hämtade från Bolagsverkets statistik över företag och föreningar.

Kooperativ: Ett företag (oavsett associationsform) som kännetecknas av en medlem en röst, aktivt deltagande och öppenhet. Andra kännetecken är samhällshänsyn och att vinsten är ett medel – inte ett mål i sig.

Ekonomisk förening: En företagsform som ofta kallas den kooperativa företagsformen då Lagen om ekonomiska föreningar är skriven utifrån de kooperativa värderingarna och det är den vanligaste företagsformen för kooperativ. En ekonomisk förening syftar till att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna. 

Vecka 47, Kooperativa veckan har initierats av Coompanion, rådgivare och främjare av kooperativt företagande för att synliggöra hur kooperativ gör nytta för människor och miljö över hela landet genom föreläsningar, seminarier, öppna hus och drop in-rådgivning med mera.

Kontakt HSB Göteborg
Carolina Andersson, presschef
Telefon: 010-442 21 40
E-post: carolina.andersson@hsb.se

För kontakt med Coompanion eller kooperativa exempel kontakta Ingrid Bexell Hultén, enligt nedan.

Coompanion främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans.

Detta sker genom kostnadsfri* rådgivning, process- och projektledning och utbildning på 25 platser i landet.

Resultatet blir kooperativ, företagarsamverkan, lokal utveckling och ett entreprenörskap som är bra för både människor och miljön.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt.

Tillväxtverkets finansiering, tillsammans med lokal medfinansiering, möjliggör att rådgivningen är avgiftsfri för dem som använder den.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera