Skip to main content

Ny modell för kompetensutveckling tar form

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 15:42 CEST

Coompanion Kronobergs projekt går nu in i det som Europeiska Socialfonden kallar genomförandefasen. Här är målet att pröva den modell som utarbetats i projektets första fas.

I traditionella företag sker kompetensutveckling ofta enligt överenskommelser från utvecklingssamtal eller andra måldokument. Ofta ges då möjlighet att åka iväg på utbildning i några dagar för att tillskansa sig rätt kunskap att ta med hem till sin organisation -men i arbetsintegrerande sociala företag fungerar det ofta inte likadant.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) anställer och sysselsätter kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Själva grunden i ASF är att arbeta tillsammans och ge alla en chans på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar – och det är också dessa förutsättningar som vi behöver ta särskild hänsyn till när det kommer till att kompetensutveckla personalen/deltagarna i dessa företag.

Det finns många projektsatsningar med kompetensutvecklingsfokus som gjorts för medarbetare i ASF. Även inom Coompanion finns flera framgångsrika projekt i bagaget. 

Ska vi arbeta framgångsrikt med kompetensutvecklingsinsatser inom sociala företag behöver vi vidga blicken och granska hela processen från förankring hos deltagaren till genomförande och implementerande av den nya kompetensen i det vardagliga arbetet.

Dokumentation saknas – en handbok behövs

En vanlig uppfattning bland många av de arbetsintegrerande sociala företagen är att var och en av dem arbetar med dagligt lärande på plats i sina respektive verksamheter. Hur detta går till, hur kunskap om framgångsrika metoder förs vidare inom och mellan arbetsintegrerande sociala företag och hur externa utbildare på bästa sätt kan bidra till lärprocessen finns inte dokumenterat i något samlat format. Det finns viss typ av information på diverse kanaler såsom filmer på sociala medier, på nätet, sammanfattningar och rapporter, men det saknas ett samlat grepp över hela processen från förankring av kompetensutvecklingsinsats till genomförande samt efterarbete och implementering av den nya kunskapen.

Ett arbetssätt som bygger på att var och en löser sina egna kompetensproblem blir i längden resurskrävande för en grupp företag som redan idag brottas med bristande resurser.

Lättillgänglig information, paketerad och tydliggjord skulle spara denna grupp företag både tid och pengar – kort och gott en handbok om kompetensutvecklingsmetoder för ASF. Det är denna handbok som vi börjar bygga nu i det här projektet. 

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet – fler blir företagare när de får göra det tillsammans – och med vår hjälp.  I den kostnadsfria rådgivningen får grupper bolla sina idéer, fundera över roller, hjälp med organisering, val av företagsform och ekonomisk planering mm. 

Vi informerar och utbildar även inom entreprenörskap, organisation, lokal utveckling, samarbete, arbetsintegrerade sociala företag och inte minst kooperation.

Coompanion Sverige ägs av de 25 regionala Coompanions. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige är också den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.