A9luc9lztxcgn5rncgrs

Continued strong interest in commercial properties in the Nordic region - more net buyers than net sellers, but considerable geographic differences

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 21:03 CET

Cushman & Wakefield’s Nordic Investor Confidence Index for Q1, 2018 will be released simultaneously today in Helsinki, Copenhagen, Oslo, Stockholm, and at MIPIM – the property exhibition in Cannes, France. The report contains responses from 170 investors in the Nordic market, and indicates a continued interest in commercial properties in the Nordic region over the next three to six months.

Punw1zo2avf94qvapyr0

Fortsatt stort intresse för fastigheter i Norden - ​ fler nettoköpare än nettosäljare men betydande geografiska skillnader.

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 21:03 CET

Cushman & Wakefield Nordic Investor Confidence Index Q1 2018 släpps idag parallellt i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Rapporten som innehåller svar från 170 investorer på den nordiska marknaden, indikerar fortsatt intresse för kommersiella fastigheter i Norden under de närmaste tre till sex månaderna.

C8czvcybfhr6o2jjplun

Cushman & Wakefield största transaktionsrådgivaren 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:00 CET

Under 2017 var Cushman & Wakefields Capital Markets-team Sveriges största säljrådgivare med en marknadsandel om 17,0%*. Exempel på transaktione 2017; Starwoods försäljning av Bromma Blocks till CBRE GIP, försäljning av två kontorsfastigheter i Stockholm CBD på uppdrag av Mengus, Swedavias försäljning av Comfort Hotel Arlanda samt Klöverns försäljning av KappAhls logistikanläggning i Mölndal.

V9ulzezcwhbeu1edsny8

​Cushman & Wakefield the largest transaction advisor 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:00 CET

In 2017, Cushman & Wakefield’s Capital Markets team was Sweden’s largest sales advisor with a market share of 17.0%*. A few examples of transactions completed in 2017 include Starwood’s sale of Bromma Blocks to CBRE GIP, the sale of two office premises in Stockholm CBD on behalf of Mengus, Swedavia’s sale of Comfort Hotel Arlanda and Klövern’s sale of KappAhl’s logistics facility in Mölndal.

V5aeijnv3esmvepcxbwp

Kungshuset får nya hyresgäster - Reform Society hyr 877 kvm kontor på Kungsgatan 18 i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 10:00 CET

#UTHYRNING Folksamgruppen har tecknat hyresavtal med kommunikationsbyrån Reform Society avseende ett totalrenoverat kontor i den lokal i Kungshuset (Kåkenhusen 37) som tidigare bl.a. inhyst nattklubbarna Ambassadeur, King Creole, Tiger och Blue Moon Bar. Cushman & Wakefield har haft exklusivt uppdrag att marknadsföra och hyra ut lokalen om 877 kvm på Kungsgatan 18.

Yu030uml6vmyj22zpjwf

Cushman & Wakefield rekryterar stort inom Capital Markets

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:44 CET

Det starka transaktionsteamet förstärks med ytterligare fem personer. Cushman & Wakefields transaktionsteam fortsätter att ta marknadsandelar och teamet förstärks nu ytterligare genom hela fem rekryteringar till kontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm. Rekryteringarna är ett led i Cushman & Wakefields uttalade tillväxtstrategi.

Ikhyqqlcokmier7wpzs5

Affärsområdet Valuation & Advisory förstärker med ännu fler värderare

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 20:15 CEST

Cushman & Wakefield har anställt Henrik Lettesjö och Fredrik Rost som ytterligare förstärkning till affärsområdet Valuation & Advisory. Henrik Lettesjö anställs till en roll som Associate Director. Henrik har en lång och gedigen bakgrund inom Värdering och Analys och kommer närmast från Catena, där han haft en ledande position och ansvarat för analysverksamheten sedan 2014.

Hd04e9wrohzcrtchomw2

Cushman & Wakefield anställer arbetsplatsvisionären Despina Katsikakis

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 19:33 CEST

Arbetsplatsens inverkan på affärsutvecklingen är numera en kritisk faktor att ta hänsyn till för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Företagens fokus har förflyttats från att jaga kortsiktiga besparingar i relation till fastigheter och lokaler till fokus på att attrahera talanger och främja engagemang, välbefinnande och produktivitet. Arbetsplatsernas utformning blir därför allt mer viktig.

E2jl0mifqeq7l0wbetbg

Cushman & Wakefield rådgivare när Spendrups säljer Vårby Bryggor

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:01 CEST

På uppdrag av Spendrups har Cushman & Wakefield varit rådgivare vid försäljningen av bostadsexploateringsprojektet Vårby Bryggor. Köpare är Magnolia Bostad. Området skall omvandlas till en ny attraktiv stadsdel i Huddinge.

Kg59c88tnka4sqzerrt3

Cushman & Wakefield förstärker det nordiska Capital Marketsteamet

Nyheter   •   Maj 03, 2017 16:46 CEST

Cushman & Wakefield Realkapital AS har anställt Lisa F. Wold som ny chef för Capital Markets i Norge. Lisa har 17 års erfarenhet av den norska marknaden och ett stort nordiskt och internationellt nätverk på investerarsidan. Hon kommer närmast från Artic Securities, där hon varit rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate finance och partner de senaste sex åren.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marketing & Communications
  • camilla.wristel@cushwake.com
  • 08-671 34 32

Om Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield är en världsledande leverantör av kommersiella fastighetsrådgivningstjänster, som hjälper kunder att förändra människors sätt att arbeta, handla och leva.

Cushman & Wakefield har länge varit en av världens ledande aktörer inom fastighetsrelaterade tjänster. Vår organisation har nu 45 000 medarbetare i över 70 länder. Cushman & Wakefield i Sverige har ca 75 medarbetare på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.

Precis som våra kollegor runt om i världen, erbjuder Cushman & Wakefield i Sverige kvalificerad rådgivning åt fastighetsägare och investerare vid alla typer av fastighetsaffärer, oavsett om det gäller enskilda fastigheter eller hela fastighetsportföljer. Vi hjälper till med analyser och värdering inför köp och försäljning, men erbjuder också service åt hyresgäster, då främst när de söker nya lokaler eller behöver hjälp att omförhandla sina nuvarande hyreskontrakt.

Vi på Cushman & Wakefield är gärna med som en proaktiv partner vid alla typer av fastighetsärenden, där vi kan dela med oss av vår expertis inför strategiska beslut.

Cushman & Wakefield har även gedigen erfarenhet av miljö- och energifrågor samt miljöjuridik. Vårt engagemang och vår kunskap i dessa frågor gör att vi kan erbjuda rätt rådgivning till såväl fastighetsägare och investerare som till hyresgäster.

Fastighetsägare och investerare anlitar oss för:
Försäljning av fastigheter eller fastighetsbolag
Marknadsvärderingar
Investeringsstrategier
Rådgivning vid fastighetsförvärv
Uthyrning av fastigheter och lokaler
Research och analyser
Ombildning av fastigheter
Utveckling av köpcentrum och butiksfastigheter
Förvaltning av fastigheter

Hyresgäster tar hjälp av oss vid:
Omförhandling av hyreskontrakt
Förändrade lokalbehov
Samlokalisering
Yteffektivisering
Minskning av kostnader för tomma lokaler

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
Capital Markets
Valuation & Advisory
Occupier Services
Retail Services
Agency Leasing
Research

Adress

  • Cushman & Wakefield
  • Regeringsgatan 59
  • 111 56 Stockholm
  • Sweden