Skip to main content

Pressinbjudan till seminarium i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 12:14 CEST

I Almedalen kommer Danderyds sjukhus ha modet att tala om döden. Något de flesta av oss annars gärna undviker att göra.
Vårt seminarium handlar om vård och omtanke i livets slutskede. Där det viktigaste är att se människan, inte bara patienten.

Vi kommer att presentera fyra områden som alla startade som projekt, initierade av personalen själva. Allt från undersköterska till läkare.

En annan gemensam nämnare är att inget av dessa projekt kostar speciellt mycket att införa på ett akutsjukhus, men betyder oerhört mycket för patienten och de anhöriga.

I livets slutskede är medmänsklighet och förståelse oftast viktigare än den medicinska behandlingen. Den insikten har personalen på Danderyds sjukhus och vill dela med sig av sina erfarenheter till andra som gärna får bli inspirerade och ta efter.

Tid: 1 juli kl 08.30 – 09.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event. Rum Viklau.

Program

Det handlar inte bara om pengar
Inledning av Stefan Jacobson, vd Danderyds sjukhus

Det viktiga samtalet och det svåra beslutet
På Danderyds sjukhus njur- och hjärtmedicinska kliniker samtalar personalen med patienter och anhöriga om möjligheten och rätten att avstå eller avsluta livsuppehållande behandling – och om de lindrande alternativ som står till buds. Ett samtal som är lika viktigt som svårt.
Läs mer om Det svåra samtalet

Hjärtstartaren räddar liv – och kan ge en plågsam död
Allt för många av dem som har en inopererad hjärtstartare får en plågsam död. För många innebär det att personen i dödsögonblicket får en stöt, som inte kan rädda hennes liv. Problemet är att hjärtstartaren inte är inaktiverad som den borde vara i livets slut. Här krävs information och kunskap inom vården för att personer med en inopererad hjärtstartare ska kunna vara trygga.
Läs mer om Rätten till en värdig död

Volontären vid sängkanten
Det började med att en av våra läkare läste i SvD om att 1 av 4 på akutsjukhus dör helt ensam utan vare sig anhöriga eller personal vid sin sida. Att det är dubbelt så många jämfört med på ett äldrebeoende.
Idag, 2,5 år senare, har Danderyds sjukhus 20 Röda kors-volontärer som finns vid patientens sida och är en medmänniska som lyssnar, läser, sjunger eller bara håller en hand. Idag finns de på Medicin- och Njurkliniken men tanken är att det ska finnas volontärer på alla kliniker där det finns ensamma människor som behöver mänsklig värme.
Läs mer om att Ingen ska behöva vara ensam vid livets slut

Livet efter döden
Någon dör och kvar står förtvivlade anhöriga. Sedan Danderyds sjukhus akutmottagning införde anhörigstödjare för tre år sedan, kommer nästan ingen anhörig längre tillbaka med ångest eller fysiska symtom till följd av traumat att förlora någon. Även anhöriga till svårt sjuka patienter får stöd på akuten.Undersköterskan på Danderyds sjukhus som initierade Anhörigstöd fick 2013 det ärofyllda priset ”Gyllene Äpplet” för sina insatser.
Läs mer om En anhörig behöver bli sedd

På scen under seminariet
Barbro Westerholm (FP), Eva Nilsson Bågenholm (Nationell äldresamordnare socialdepartementet), Roger Gärtner (Sjukhuspräst, Danderyds sjukhus), Monica Rådström (Njurkliniken Danderyds sjukhus), Hans Persson (Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus), Pernilla Eidenberg (Anhörigstöd, Danderyds sjukhus), Lena Bergstrand (Volontär, Röda korset).

För pressfrågor kontakta projektledaren Lovisa Ernestam som finns på plats i Visby. Mobil: 070-0028470

Danderyds sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med cirka 3 700 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se.