Skip to main content

​Deloitte CIO Survey: Kundernas krav på upplevelser sätter IT-avdelningarna på prov

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:42 CET

Skiftande verksamhetsprioriteringar ställer ökade krav på CIO:er att kunna anpassa sig för att långsiktigt leverera värde till sina organisationer. Senaste upplagan av den globala rapporten CIO Survey från Deloitte visar att CIO:ers uppfattning av värdeskapande inte alltid ligger i linje med verksamhetens faktiska prioriteringar och förväntningar.

Rapporten visar att det har skett ett skifte i verksamhetens prioriteringar, där majoriteten av tillfrågade CIO:er uppger att kundupplevelse nu är av högsta prioritet i jämförelse med föregående års fokus på resultat. Däremot uttrycker endast 45 procent av tillfrågade CIO:er att deras IT-organisationer är involverade i arbetet med att leverera ökad kundupplevelse genom nyttjande av IT-förmågor.

– Att det finns gap kommer inte som en överraskning. Däremot blir det allt viktigare att hitta effektiva former för hur det strategiska arbetet planeras, genomförs och följs upp för att leverera ökad kundupplevelse i valda digitala kanaler. Här måste samtliga delar av en organisation involveras, inte minst IT-organisationen, säger Kim Hallenheim, partner på Deloitte.

Digitaliseringen har lett till att gapen mellan IT-organisationers förmågor och verksamhetens prioriteringar blivit tydligare då ledare med verksamhetsfokus ofta förknippar digitalisering med de aspekter av det ”digitala isberget” som syns ovanför vattenytan – kundupplevelse, IT-driven verksamhetsutveckling och innovation – och prioriterar således därefter. CIO:er är däremot väl positionerade för att stödja verksamheten med arbetet att realisera visionen om en helt digitaliserad verksamhet då de ofta även har en god förståelse för de äldre bakomliggande systemen och processerna som döljer sig under ytan av digitaliseringens isberg – något de kan dra nytta av vid arbetet med att brygga gapen mellan verksamhet och IT.

– CIO:er och deras organisationer måste mer och mer agera som en strategisk partner och ta en aktiv roll i att forma affärsplanen i samråd med övriga medlemmar i ledningen för att säkerställa hållbar framgång, säger Kim Hallenheim.

Om Deloittes Global CIO Survey
Deloittes undersökning ”Global CIO Survey” genomfördes mellan maj och september 2016 med 1,217 CIO:er och IT-ledare fördelade över 23 industrier från 48 länder. Undersökningen, som syftar till att bättre förstå CIO-rollens inverkan och arv, bestod av djupintervjuer och webbenkäter. Deloitte använde klusteranalys för att dela in populationen av respondenter i tre olika roller och undersökte skiftet mellan de olika rollerna baserat på verksamhetsbehov och förändringsmönster.

För rapporten i sin helhet, se bifogad fil. För mer information, vänligen kontakta Kim Hallenheim, partner på Deloitte på khallenheim@deloitte.se och Jonas Widell, manager på Deloitte på jwidell@deloitte.se.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.