Skip to main content

Deloitte och Hyperion ingår strategiskt partnerskap kring integrerad verksamhetsstyrning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:46 CET

Deloitte Consulting och Hyperion har i dagarna ingått ett strategiskt partnerskap för att tillgodose marknadens ökade behov av integrerad verksamhetsstyrning. Deras gemensamma erbjudande ska hjälpa företag att maximera kvalitén i sitt beslutsstöd och minimera deras affärsrisker.

Deloitte Consulting och Hyperion har ingått ett strategiskt partnerskap och skapat ett gemensamt erbjudande för integrerad verksamhetsstyrning. Genom att koppla Hyperions tekniska plattform, Hyperion System 9, med Deloittes expertis inom bland annat strategi, behovsanalys och affärsprocesser för framför allt koncernrapportering och budget/prognos, har man utvecklat ett koncept för att skräddarsy integrerad verksamhetsstyrning åt företag. Lösningen ska hjälpa ekonomi- och finanschefer på större företag att effektivisera verksamhetsuppföljningen, förbättra kvalitén på informationen och skapa bättre insikt i verksamheten.

- Vi har aldrig tidigare upplevt ett så starkt tryck efter den här typen av lösningar på marknaden, säger Kerstin Ollesson, Senior Manager på Deloitte Consulting. Tidigare var tekniken inte mogen, men med Hyperions teknologi och vårt processtänkande är det nu möjligt att skapa lösningar som hjälper företag att koppla ihop hela sin informationskedja och fatta snabbare och bättre beslut.

Marknadens allt högre krav på snabb och tillförlitlig information gör att företagens CFO:s idag måste ha ett mer integrerat synsätt på verksamhetsstyrning. En av utmaningarna är att skapa en multidisciplinär finansiell funktion som effektivt kan förse organisationen med bland annat riskhantering, processtöd för finansiell informationshantering och resultatanalys för strategiskt beslutsstöd. Detta kräver att CFO:n tar det övergripande ansvaret för processerna. Operativ och legal rapportering måste ske på samma ställe, med samma databas som källa, för att skapa förbättrad insikt i verksamheten och hjälpa ledningen att styra företaget. Efterfrågan på tjänster och teknologi som stöttar CFO:n i de olika rollerna har i och med detta ökat och Deloitte har därför, som första revisionsbyrå, ett affärsområde som fokuserar helt på rådgivning kring integrerad verksamhetsstyrning (Integrated Performance Management, IPM).

Deloitte Consulting och Hyperion vill stötta kunden genom hela implementeringen av sitt beslutstöd samt hjälpa dem att öka säkerhet och transparens i informationsstyrningen.

- För att hjälpa kunderna dra verklig nytta av våra system så behöver vi partner som förstår komplexiteten, säger Martin Zingmark, partneransvarig på Hyperion. Deloitte kan våra system och har de processer och den erfarenhet som behövs för att komplettera oss på bästa sätt.

För mer information:
Kerstin Ollesson, Senior Manager Consulting, Deloitte
Mobil: 0768-27 13 97
kerstin.ollesson@deloitte.se

Martin Zingmark, partneransvarig, Hyperion
Mobil: 0709-35 19 68
Martin_Zingmark@hyperion.com

Eva Hamboldt, Spotlight PR
Mobil: 070-718 90 49
eva@spotlightpr.se

Om Deloitte
Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 000 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, strategisk verksamhetsstyrning, implementering av affärssystem och outsourcing av ekonomifunktioner.

Våra klienter finns bland stora internationella företag, mindre och medelstora företag samt organisationer och offentlig verksamhet. Internationellt ingår vi i det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu med 135 000 medarbetare i 140 länder.

För mer information, besök www.deloitte.se.

Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion.

Om Hyperion
Hyperion är världsledande inom lösningar för Business Performance Management – mjukvara för affärsanalys och Business Intelligence, planering och prognos samt konsolidering och ledningsrapportering. Lösningarna hjälper över 12 000 företag att omsätta strategier i planer, nå större insikt samt förbättra sina finansiella och operativa processer. Hyperion är noterat på Nasdaq (HYSL), har 2 500 anställda i 20 länder och representeras i ytterligare 25 länder via 600 partner. Omsättningen 2006 (30 juni) var 765 milj. USD.

För mer information om Hyperion, se www.hyperion.se.

För mer information om Hyperion System 9 se www.hyperion.com/products

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.