Skip to main content

Deloitte Sweden Technology Fast 50 - Keybroker årets vinnare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 11:14 CET

Sweden Technology Fast 50 är en årlig oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknikföretag. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik, från internet, datorer och annan datautrustning till Biotech.

Årets första plats i Sweden Technology Fast 50 går till Keybroker med en omsättning på 177 Mkr och en tillväxt på 5 667 procent under femårsperioden. Keybroker var tidigt ute med tjänster på Facebook och levererar marknadsföringslösningar genom egenutvecklad teknologi för samtliga fem stora marknadsföringskanaler; Search, Social, Mobile, Display och Web-TV.

Andraplatsen går till Signal Processing Devices Sweden med en omsättning på 17 Mkr och en tillväxt på 3 585 procent under femårsperioden. Signal Processing Devices gör det möjligt för användaren att bygga kommunikationslösningar med världsledande A/D (analog till digital) omvandling för bland annat användning i transmissionsutrustning i basstationer och vid digital bildhantering.

Tredjeplatsen går till Proximion Fiber Systems med en omsättning på 92 Mkr och en tillväxt på 3 198 procent under femårsperioden. Proximion utvecklar teknologi inom området Fiber Bragg Grating, optiska sensorer som bland annat kan användas för längd- och temperaturmätningar.

Deloitte Sweden Technology Fast 50 omfattar också kategorin Rising Stars, vilka är teknikföretag med kort verksamhetstid (3-4 år) och mycket snabb tillväxt. De har potential att bli morgondagens Fast 50-företag och är en viktig del i svenskt näringslivs framtid. Årets förstaplats i Rising Stars går till Beepsend med en omsättning på 17 Mkr och en tillväxt på 2 236 procent under treårsperioden.

Tillväxten bland teknikföretag är fortfarande koncentrerad till ett fåtal platser där Stockholms- och Uppsalaområdet ligger i täten med en andel på 58 procent. Regionerna Malmö/Lund som ligger på åtta procent och Göteborg på sex procent får nu starkare konkurrens av Växjö och Linköping med vardera fyra procent. 

- Tack vare egen kraft hos årets Fast 50 företag har den genomsnittliga tillväxttakten inte minskat jämfört med föregående år trots en allmän ekonomisk osäkerhet. Avståndet i tillväxt mellan det högst och lägst rankade företaget har emellertid ökat, säger Erik Olin, Deloittes ansvarige partner för Sweden Technology Fast 50.

Årets rapport visar att grön teknik inte ökar sin andel bland de snabbast växande svenska teknikföretagen. En marknad som präglas av osäkerhet och försiktighet tycks ännu inte ge tillräckliga förutsättningar.

Kontakt
Vänligen se bifogad Deloitte Sweden Technology Fast 50 och Rising Stars i sin helhet. Läs mer om Deloitte och Fast 50 på www.deloitte.se/fast50. För ytterligare information och kommentarer kontakta Erik Olin, telefon 075-246 211 16.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy