Skip to main content

​Guldklubban till Carl Bennet och Per-Olof Westlin

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 16:20 CET

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2015 tilldelas Getinges ordförande Carl Bennet i klassen noterade bolag och Kanonadens ordförande Per-Olof Westlin i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut för elfte året i rad vid en ceremoni i Stockholm.

– Carl Bennet och Per-Olof Westlin är mycket goda föredömen i svenskt näringsliv. Genom ordförandeskapet visar de hur ett gott, positivt ledarskap kan kombineras med bra affärssinne. Styrelsearbetet och relationen till ägare och företagsledning skapar framgång för hela bolaget säger, Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande blir allt mer betydelsefull i bolag oberoende storlek och ägare. Därför delas Guldklubban ut i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.

Del ur juryns motivering för Carl Bennet: 
"
Carl Bennet har liknats vid en orkesterledare – han fäster stor vikt vid att skapa en mångsidigt sammansatt styrelse och att samla denna bredd av kompetenser till en stark helhet med bolagets bästa för ögonen. Han skiljer noga mellan sina roller som huvudägare och ordförande och skapar därigenom förutsättningar för styrelsen att fungera som det självständiga beslutsorgan aktiebolagslagen förutsätter. Carl Bennets gärning som ordförande i Getinge är ett föredömligt exempel på hur dessa roller kan kombineras till bolagets och alla aktieägares fromma."

Del ur juryns motivering för Per-Olof Westlin: 
"
Sedan Per-Olof Westlin tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per-Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor."

– Carl Bennet och Per-Olof Westlin är goda exempel på vad ett modernt ordförandeskap kräver, nämligen förmåga att kombinera olika egenskaper såsom ledarskap, affärssinne och samhällsengagemang, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien.

För mer information och filmade intervjuer med årets och tidigare pristagare, besök www.guldklubban.se. För vidare kommentarer, vänligen kontakta Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien, på + 46 708 16 11 76 och Svante Forsberg, senior partner i Deloitte, på +46 733 97 22 10.

2014 gick Guldklubban till Tomas Billing, NCC, i klassen noterade bolag och Bob Persson, Persson Invest, i klassen onoterade bolag.

Guldklubban belönar förtjänstfullt ordförandeskap i två klasser: onoterade och noterade bolag. Priset instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och ideella föreningen StyrelseAkademien. Guldklubban delas ut i samarbete med private equity-bolaget Fairford Group, advokatfirman Hannes Snellman, rekryteringsföretaget Heidrick & Struggles och banken SEB. Mediapartner är Dagens industri. Ordförande i juryn är Staffan Bohman. Övriga jurymedlemmar är Elisabet Annell, Viveca Ax:son Johnson, Peter Fellman, Annelie Karlsson, Olof Stenhammar och Caroline af Ugglas.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska bolag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 6 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse
för bolagens lönsamhet och utvecklingskraft bland annat genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv. 

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.