Skip to main content

SEB och Deloittes Tillväxtbarometer 2010: - starka tillväxtplaner med fokus på försäljning

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:33 CEST

SEB och Deloitte har i en undersökning frågat cirka 400 företag med en omsättning upp emot 500 miljoner kronor hur de ser på tillväxt, innovation, investeringar och livet som företagare. Undersökningen visar på en optimistisk framtidstro gällande tillväxten, både på kort och lång sikt, med starkt fokus på ökad försäljning och då även internationellt. De allra flesta uppger dessutom att de trivs med tillvaron som företagare, men det skiljer mellan kvinnliga och manliga företagare.  

Undersökningen visar att 82 procent av företagen tror på tillväxt det närmaste året, och att ännu fler – 89 procent – tror på tillväxt under de kommande 3 åren. Drygt hälften av de företag som tror på tillväxt svarar att den helst ska ske genom försäljning till nya kunder, medan 29 procent uppger att tillväxten helst ska ske genom merförsäljning till befintliga kunder.

-  Det är mycket positivt att så många företag nu planerar för tillväxt, säger I ngela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Det är extra intressant att notera att så pass många svarar att de fokuserar på försäljningsarbete. Sverige har ju sedan tidigare ett rykte att med sin starka ingenjörskultur ibland sakna insikten om vikten av att satsa på försäljningen, men den bilden verkar nu vara på väg att förändras.

-  Det mest anmärkningsvärda i rapporten är det låga fokuset på nya produkter och tjänster, säger Richard Peters, partner på Deloitte. Innovation verkar bara vara inriktad mot att utveckla befintliga produkter tjänster. Detta är på lång sikt väldigt alarmerande. En kanske allt för drastisk slutsats vore att en lågkonjunktur hämmar innovationsförmågan inte bara under lågkonjunkturen utan även ett par år efter. 

Totalt sett svarar 56 procent av företagen att de ser en möjlig internationell expansion av företaget. Den utländska marknad som är överlägset mest intressant för dessa företag är Västeuropa, som 35 procent av företagen ser som den marknad som skulle vara bäst för en internationell expansion. Östeuropa hamnar på 7 procent och Kina på 5 procent.

-  Med stort fokus på närmarknaderna kommer konkurrensen öka, med eventuell prispress till följd. Närmarknaden kan inte svälja hur mycket nyförsäljning som helst och ett företags expansion måste då ske på bekostnad av någon annan. Med högre konkurrens och prispress kommer det troligtvis att inom många branscher krävas strukturomvandlingar genom sammanslagning av mindre företag/enheter för att uppnå högre effektivitet och lägre kostnader, säger Richard Peters.

-   För mindre företag är det fortfarande närområdet som är i särsklass viktigast gällande internationell expansion, säger Ingela Hemming. För att svenska företag inte ska hamna på efterkälken i den globala konkurrensen är det därför mycket viktigt att dessa företag får bättre hjälp ut på tillväxtmarknaderna för att våga ta klivet dit.

De politiska åtgärder som företagarna i undersökningen mest tror på för att göra Sverige mer företagarvänligt är sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, följt av förändring av LAS, minskad regelbörda samt tillgång till kapital.

-  Nu när valet är över måste fokus för regeringen ligga på att skapa ett företagsklimat i världsklass, menar Ingela Hemming. Utan fler och växande företag saknas förutsättningar att behålla den välfärd vi har idag. Företagens främsta prioritet gäller nu att skattekostnaderna, framför allt för att anställa personal, sänks framöver.

-  Den politiska debatten har ju i hög grad haft ett fokus på sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för vissa kategorier av personer, säger Richard Peters. De flesta partierna är dock emot en förändring av LAS och de har väldigt få reella initiativ vad gäller att förbättra tillgången på riskvilligt kapital.

De allra flesta företagare, 3 av 4, visar sig vara nöjda med sitt val att bli företagare – men det är betydligt fler män än kvinnor som uppger att de är nöjda med sitt val. Samtidigt är fler kvinnor än män nöjda med sitt agerande som företagare.

-  Tydligen upplever fler kvinnor att livet som företagare är en utmaning, och det kan ha många olika orsaker såsom tidsbrist på grund av för stor arbetsbelastning i hemmet och problem kopplade till att många kvinnor har minde eget kapital vid starten, säger Ingela Hemming. Resultatet visar att det fokus som regeringen haft på kvinnors företagande behövs även fortsättningsvis för att hitta sätt att underlätta kvinnors företagande på.

Kontakt
Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Richard Peters, Deloitte, 0733-97 10 86, richard.peters@deloitte.se
 Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 140 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 170 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence. För mer information om Deloitte, besök www.deloitte.se. 

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy