Skip to main content

Sweden Technology Fast 50

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:56 CET

Teknikföretagen tror åter på tillväxt men koncentreras till ett fåtal tillväxtregioner
De svenska teknikföretagen ökar sina satsningar på tillväxt och många av de nya verksamheterna visar på en mycket snabb utveckling, inte minst inom miljö- och internetbaserade tjänster. Men man väljer allt oftare att koncentrera sina verksamheter till redan dynamiska regioner i Sverige. Koncentrationen i Stockholm och Uppsala har ökat från 46 till 58 procent under 2009, följt av Malmö och Lund med 16 procent, Göteborg med 14 procent och ett antal andra städer med vardera 2 procent.

Det visar undersökningen Sweden Technology Fast 50, revisions- och konsultföretaget Deloittes årliga genomgång av samtliga svenska teknikföretag. Fast 50 utser också Sveriges snabbast växande teknikföretag. Internetbaserade tjänster och företag med så kallad grön teknik har mest vind i seglen.

Sweden Technology Fast 50 är den enda särskilda utmärkelsen för teknikföretag i Sverige. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik, från internet, datorer och annan datautrustning till Life Sciences.

Årets förstaplats inom årets Fast 50 går till Procast Media som driver reklamfinansierade TV-kanaler inom väntrum och andra vårdmiljöer. Andra priset går till NetClean Technologies Sweden som utvecklar lösningar för att identifiera och stoppa nedladdning, hantering och spridning av barnpornografiskt material eller övergreppsmaterial på barn. Företaget Climatewell som utvecklar nytänkande luftkonditionering tar tredje priset.

Deloittes undersökning täcker också kategorin Rising Stars, vilka är teknikföretag med kort verksamhetstid och mycket snabb tillväxt. De har potential att bli morgondagens Fast 50-företag och är en viktig del i svenskt näringslivs framtid.

-Vi ser att de svenska tillväxtföretagen ökar sitt fokus på energieffektivitet och nya internetbaserade tjänster. Det internationella teknikområdet Green Tech får en allt större representation av Fast 50-företagen, säger Tommy Mårtensson, partner och ansvarig för TMT-gruppen, Deloitte.

Kontakt

Se bifogad rapport - Deloitte Sweden Technology Fast 50 och Rising Stars i sin helhet. För ytterligare information och kommentarer kontakta Tommy Mårtensson på tfn 0733- 97 11 30 eller e-post: tmartensson@deloitte.se.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity.  Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera